All posts by: admin

About admin

Pomysł szkolenia jest inicjatywą szerokiej współpracy ARiMR i Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Projekt został objęty patronatem  instytucji zarządzających: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  oraz  przez Wody Polskie i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Tematy, które zostały  zaplanowane  do przedstawienia na webinarium to przede wszystkim projekty inwestycyjne i premiowe: – […]

INFORMACJA O WPROWADZENIU STANU ALARMOWEGO Informujemy, że w związku z organizacją wyborów prezydenckich, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 89 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP […]

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach,  przesyła  ulotkę opracowaną i udostępnioną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowa Stacją Chemiczno-Rolniczą pt.: ,,Rolnictwo dla środowiska  środowisko dla rolnictwa’’. Ulotka przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina o Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Natomiast więcej informacji […]

OFERTA KOLONII LETNICH 2020 Koszt jaki ponoszą rodzice to TYLKO: 399,00 zł za turnus plus transport (około 180, 00 zł). Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2004 r., których co najmniej jedno z rodziców / prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie […]

Rolniku!!! Nie wypełniłeś jeszcze wniosku o „dopłaty”? – Nie szkodzi.Przyjdź – pomożemy. Uprzejmie informujemy, że w najbliższą sobotę tj. 13 czerwca wszystkie biura powiatowe Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR będą otwarte w godzinach 07:30-15:30 Nasi pracownicy będą do dyspozycji beneficjentów przy Punktach Pomocy Technicznej.Serdecznie zapraszamy Sugerujemy zabranie telefonu komórkowego ze sobą.

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na  dzień  19 czerwca 2020r. na godz. 11ºº w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności […]