All posts by: admin

About admin

WÓJT GMINY BEJSCE informuje: Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego powinien: w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.  złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia […]

Urząd Gminy w Bejscach informuje mieszkańców Gminy Bejsce, którzy mają trudności z dojazdem do punktu szczepień przeciwko COVID-19, że informacja o pomocy w dotarciu do punktu szczepień możliwa jest pod nr telefonu poniżej. Województwo Świętokrzyskie Nazwa Gminy Nr telefonu informacyjnego  Godziny, w których telefon jest czynny Bejsce 41 35 11 010 w.25 kom.609 023 430 7:00 […]

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień 15 stycznia 2021r. na godz. 10°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy […]

W dniu 9 stycznia 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Bejsce zakupionego  w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  Poszczególne jednostki OSP otrzymały: OSP Sędziszowice Rozpieracz kolumnowy Lucas OSP Bejsce Detektor wielogazowy Altair 4x Ubranie […]

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza dodatkową formę wydawania na wniosek producenta rolnego dokumentu zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. W/w informację Agencja może wydać również w formie dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego). W związku z powyższym […]

Dzięki otrzymanej od Zbigniewa Koniusza Wojewody Świętokrzyskiego dotacji Gmina Bejsce  przeprowadziła modernizację sali ślubów w Urzędzie Gminy w Bejscach. W ramach przeprowadzonych prac wykonano remont pomieszczenia oraz zakupiono wyposażenie. Dzięki temu sala nabrała nowoczesnego stylu, zachowując jednocześnie elegancki, klasyczny charakter, odpowiedni dla tego miejsca.