All posts by: admin

About admin

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na   dzień 29 grudnia 2020r. na godz. 10ºº w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach  Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: / […]

Dzięki wsparciu w ramach Rządowego Funduszu  Inwestycji Lokalnych  Gmina Bejsce otrzymała  2 670 000  zł z przeznaczeniem na poprawę efektywności oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bejsce oraz  termomodernizację budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach. W ramach pierwszego zadania zostaną wybudowane nowe słupy oświetleniowe z energooszczędnymi oprawami typu LED oraz wymienione zostaną  wyeksploatowane , energochłonne oprawy […]

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Pomoc będzie przysługiwała rodzinie: w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się […]

RODZICU REAGUJ

14 grudnia, 2020 Aktualności

Zapobieganie hejtowi wśród dzieci i młodzieży, to główna tematyka najnowszego spotu profilaktycznego skierowanego do rodziców. Materiał w bardzo przystępny sposób tłumaczy na czym polega zjawisko hejtu, a także zachęca do reagowania, wzmożonej czujności oraz zdobywania wiedzy na ten temat. Czym jest zjawisko hejtu, jakie formy może przybierać, jak właściwie postępować gdy mamy z nim styczność, […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że przyjmowane są wnioski  o objęcie dzieci bezpłatnym dożywieniem w szkołach  w ramach programu wieloletniego: „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku. Nadmienia się, że kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnego dożywiania nie może przekroczyć 792,00 zł na osobę.

W piątek 4 grudnia z okazji Mikołajek Edward Krupa Wójt Gminy Bejsce z koszem słodkości odwiedził mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bejscach. Dla wszystkich grzecznych przedszkolaków i uczniów klasy 0 przekazane zostały upominki za pośrednictwem dyrekcji szkół i oczywiście św. Mikołaja.