Aktualności

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Fundację Przedsiębiorczości „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZAPROSZENIE Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC, ul. Warszawska 49 […]

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, Oddział w Kazimierzy Wielkiej informuje, że na stronie http://www.piorin.gov.pl w zakładce Sygnalizacja > Świętokrzyskie w ramach systemu, opracowane są komunikaty sygnalizacyjne dotyczące terminów i sposobów zwalczania powszechnie występujących na terenie województwa chorób, szkodników i chwastów we wszystkich ważnych gospodarczo uprawach. Internetowy system sygnalizacji terminów zwalczania ważnych agrofagów […]

INFORMACJA Wójt Gminy Bejsce informuje, że 12 maja 2015 r. w godzinach od 6:00 – 19:00 na terenie Gminy Bejsce odbędzie się ogólnokrajowe ćwiczenie pk. RENEGADE – KAPER 15/I z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia na terenie Gminy Bejsce nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny przez okres trzech minut) dotyczący […]

  Przedstawiamy wyniki wyborów Prezydenckich z dnia 10 maja 2015r. w Gminie Bejsce. Wizualizacja wyborów na stronie PKW Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bejscach – protokół Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Dobiesławicach – protokół Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach – protokół Frekwencja: 35,96

Gmina Bejsce w ramach projektu pn. „Zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich w Bejscach, Uściszowicach, Kaczkowicach i Królewicach” realizowanego w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów zakupiła 40 szt. strojów ludowych „kieleckich” dla Pań z Kół Gospodyń Wiejskich działających w miejscowościach Bejsce, […]

I N F O R M A C J A Urząd Gminy w Bejscach przypomina, iż 15 maja 2015 roku (piątek) mija termin uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych za II kwartał 2015 roku. Kolejne terminy uiszczania opłat są takie same jak w przypadku podatku rolnego: III kwartał 2015 r.- do dnia 15 września 2015 […]

Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy”. Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będą wręczane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także […]

3 Maja 2015 roku na terenie Gminy Bejsce uroczyście obchodzono 224 rocznicę Konstytucji 3 Maja połączoną z Dniem Strażaka. Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w Kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Bejscach. W Mszy udział wzięli przedstawiciele UG w Bejscach z wójtem Józefem Zuwałą na czele, nauczyciele, poczty sztandarowe: Samorządowej Szkoły Podstawowej […]

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE