Aktualności

W ostatni dzień marca w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej miała miejsce miła uroczystość, w której uczestniczyli: Starosta Jan Nowak, Wicestarosta Michał Bucki, Sekretarz Powiatu Marek Krupa, komendanci służb mundurowych – Kazimierz Zabłotny oraz Jacek Piwowarski i bohater spotkania – Wojtek Sych ze swoją wychowawczynią. Wojtek jest uczniem III klasy technikum w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego […]

Zamiast do 15 maja w tym roku do 15 czerwca będzie można ubiegać się o dopłaty bezpośrednie. Nasz kraj postanowił skorzystać z możliwości zaproponowanej przez Komisję Europejską, którą przedstawił Unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan w piątek 20 marca 2015. Wydłużony termin będzie obowiązywał po przyjęciu odpowiednich przepisów. Komisarz UE ds. rolnictwa Phil Hogan wyjaśnił […]

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13 – silny wiatr  Zmiana ostrzeżenia nr 13 od godz. 17:00 dnia 31.03.2015 do godz. 11:00 dnia 01.04.2015 obszar: województwo świętokrzyskie Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunku zachodniego. od godz. 09:00 dnia 31.03.2015 do godz. 19:00 dnia 31.03.2015 obszar: województwo świętokrzyskie […]

Ogłoszenie Wójta Gminy Bejsce w sprawie zagospodarowania budynku po byłej szkole Gmina Bejsce jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w Piotrkowicach przeznaczonej do zagospodarowania. Nieruchomość położona jest  w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej tej miejscowości ,bezpośrednio przy drodze  powiatowej Kazimierza Wielka- Bejsce -Rogów. Oddalona  o około 3 km  od drogi krajowej nr 79  Kraków […]

W dn. 28.03.2015r. (o godz. 17:00 – sobota.) w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach odbędzie się spotkanie integracyjne o tematyce „Robimy palmy wielkanocne i dekorujemy jajka”, Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia czynnego udziału. Należy zabrać ze sobą materiały do robienia palm i dekoracji, W przerwach kawa, herbata i coś słodkiego, a na zakończenie występ […]

Komenda Powiatowa PSP w Kazimierzy Wielkiej z uwagi na znaczny wzrost ilości pożarów w rolnictwie przypomina, że zgodnie z § 43 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719) wypalanie słomy i pozostałości na polach jest zabronione. Informujemy również, […]

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw”, młode organizacje pozarządowe oraz aktywne osoby działające na terenie powiatu kazimierskiego, mają możliwość pozyskania mini-grantów w kwocie do 5000 zł na realizację oddolnych inicjatyw ze sfery pożytku publicznego. W związku z chęcią dotarcia do jak największej liczby potencjalnych zainteresowanych, Stowarzyszenie Integracja […]

Wójt Gminy Bejsce informuje, że od dnia 1 marca 2015 r. zmieniły się dotychczasowe zasady wydawania dowodów osobistych. Nowy dokument nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też skanowanego podpisu jego posiadacza, znajdzie się natomiast informacja o obywatelstwie. Format dowodu osobistego pozostaje bez zmian. Dowód można wyrobić w najbliższym […]

W dniu 22.03.2015r. w niedziele Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic zorganizowało V Gminny Turniej Szachowy o mistrzostwo gminy Bejsce. Turniej ten odbył się w sali Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach o godzinie 1000. Rozgrywkę poprowadzili dwaj znawcy i sympatycy szachów Piotr Obrempalski i Artur Świderski . Podczas turnieju korzystano z programu komputerowego, który […]

W niedzielne popołudnie  8 marca 2015 roku w świetlicy wiejskiej w Bejscach odbył się  Gminny Dzień  Kobiet.  W uroczystości udział wzięło około 180 pań ze wszystkich miejscowości naszej gminy oraz zaproszeni goście. Głównym organizatorem tego święta był Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała oraz Przewodniczący Rady Gminy Bejsce Pan Jarosław Parada. Czynny udział w organizacji Dnia […]