GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że od dnia 07.09.2020 roku do 16.10.2020 roku można składać wnioski o udzielenie pomocy żywnościowej w ramach programu operacyjnego: „Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2020”. Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ wynosi: – 1.402,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej – 1.056,00 zł […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Bejscach ds. uzależnień i współuzależnień pełniony jest dyżur przez terapeutę uzależnień w czwartki w godz. od 8:00 do 11:00 pod numerem telefonu 502-355-485.

W związku ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia zachorowań spowodowanych zakażeniem koronawirusem – osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, osoby pozostające w kwarantannie domowej, potrzebujące pomocy mogą kontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej codziennie w godzinach od 7:oo do 19:oo  pod numerami telefonów Pracownicy GOPS w Bejscach udzielą informacji odnośnie możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w zależności od potrzeb.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że do dnia 29.11.2019 roku należy składać wnioski o objęcie dzieci bezpłatnym dożywianiem w szkole w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu”,  w okresie od stycznia 2020 roku do grudnia 2020 roku . Wnioski można składać w siedzibie GOPS  Bejsce,  pokój 11 i 12. […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że od dnia 09.09.2019 roku do dnia 15.10.2019 roku można składać w wnioski o udzielenie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019. Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ […]

PODPROGRAM 2018 – efekty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach, Bejsce 252, 28 – 512 Bejsce z terenu województwa świętokrzyskiego przy współpracy z Bankiem Żywności Kielcach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach informuje, że do dnia 19.07.2019r. do godz. 10.00 należy składać wnioski o objęcie dzieci bezpłatnym dożywianiem w szkole w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu”, w okresie od 03.09.2019r. do 20.12.2019r. Wnioski można składać w siedzibie GOPS  Bejsce,  pokój 11 i 12.

INFORMACJA!!!!! GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEJSCACH INFORMUJE, ŻE WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY) BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2018R., A W PRZYPADKU WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – OD DNIA 1 LIPCA 2018R. Wnioski należy składać w pokoju nr 3 (obok Poczty) – […]

INFORMACJA!!!!! W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dn. 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEJSCACH INFORMUJE, ŻE WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2018R. DO DNIA 30 LISTOPADA 2018R., A W […]