GOPS

INFORMACJA!!!!! GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEJSCACH INFORMUJE, ŻE WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY) BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2018R., A W PRZYPADKU WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – OD DNIA 1 LIPCA 2018R. Wnioski należy składać w pokoju nr 3 (obok Poczty) – […]

INFORMACJA!!!!! W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dn. 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEJSCACH INFORMUJE, ŻE WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2018R. DO DNIA 30 LISTOPADA 2018R., A W […]

KLAUZULA INFORMACYJNA

1 czerwca, 2018 GOPS

KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje,  że paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa   2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2017, będą wydawane w dniu 10.11.2017 roku w godzinach   12:00 – 15:00 w świetlicy w Zbeltowicach.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2017 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji […]

INFORMACJA!!!!! GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEJSCACH INFORMUJE, ŻE OD DNIA: 1 SIERPNIA 2017R. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH Wnioski należy składać w pokoju nr 3 (obok Poczty) – tel. 790 370 450 art. 21 ust. 4 – 5c   projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin         […]

INFORMACJA!!!!! GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEJSCACH INFORMUJE, ŻE OD DNIA: 1 SIERPNIA 2017R. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ( ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY). Wnioski należy składać w pokoju nr 3 (obok Poczty) – tel. 790 370 450 art. 26 ust. 3 – 4a   projektu ustawy o […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach informuje, że paczki żywnościowe dla osób, które dotychczas nie korzystały z pomocy żywnościowej a zakwalifikowały się do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, podprogram 2016 będą wydawane w dniu 22.05.2017r. w godzinach  16:00 – 19:00 w świetlicy w Zbeltowicach.