Informacje dla rolników

Urząd Gminy w Bejscach uprzejmie informuje, iż osoby posiadające gospodarstwa rolne na terenie miejscowości Zbeltowice, Grodowice i Bejsce Łubinówka mogą zgłaszać zauważone przypadki skutków deszczu nawalnego w uprawach rolnych do Urzędu Gminy w Bejscach w terminie do 26 maja 2017r. Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie – pok. nr 8 bądź pod nr telefonu 41 35-11-010 wew. […]

Urząd Gminy w Bejscach uprzejmie informuje, że osoby posiadające gospodarstwa rolne na terenie Gminy Bejsce mogą zgłaszać zauważone przypadki skutków wystąpienia przymrozków wiosennych w uprawach rolnych do Urzędu Gminy w Bejscach w terminie do 22 maja 2017r. Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie – pok. nr 8 bądź pod nr telefonu 41 35-11-010 wew. 30 – […]

Urząd Gminy w Bejscach informuje, że bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich dla rolników realizowana będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach w następujących terminach: Dzień tygodnia Data Godzina Sobota 29.04.2017 8:30-14:00 Niedziela 30.04.2017 8:30-14:00 Sobota 06.05.2017 8:30-14:00 Niedziela 07.05.2017 8:30-14:00 Areał gospodarstwa do 10 ha. 

Zgodnie z zapowiedziami, w związku z poprawą sytuacji epizootycznej Minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie uchylające rozporządzenie z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rozporządzenie to uchyla nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie.

Szanowni Rolnicy! Dnia 10 marca 2017 roku o godzinie 10:00 w Kazimierskim Ośrodku Kultury ul. 1-go Maja 16, odbędzie się szkolenie z następujących tematów: „Zasady przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach poddziałania 6.1 Premie dla młodych rolników (PROW 2014-2020)” „Zasady przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach poddziałania 6.2 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (PROW 2014-2020)”. „Zasady […]

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 27 pkt. 5 ustawy z dnia 9 listopada  2012r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2012r. poz. 1512 z późn.zm.) oraz porozumieniami zawartymi przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla […]

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kazimierzy Wielkiej informuje rolników, że w dniu 17.02.2017r. w świetlicy wiejskiej w Bejscach  organizowane jest szkolenie uzupełniające* z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest niezbędne w każdym gospodarstwie i podlega kontroli (ARiMR, PIORIN, oraz innych instytucji).  Koszt 60 zł – zaświadczenie ważne przez okres 5 lat. […]