Odpady Komunalne

Bejsce, 30.12.2016 r. UWAGA!!! ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż od dnia 1 stycznia 2017 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bejsce nr XX/150/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej […]

INFORMACJA Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż odpady gabarytowe (szafy, wersalki, okna itp.) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, telewizory itp.) wystawiać można nadal przed posesje w dniu zbiórki odpadów zmieszanych. Prosi się ponadto mieszkańców deklarujących oddawanie odpadów w sposób selektywny (segregacja) o dokładniejsze przestrzeganie zasad segregacji odpadów. Związane jest to z nałożonym na gminy […]

I N F O R M A C J A Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w dniach: 25 lipca 2016 roku (poniedziałek) na terenie miejscowości: Brończyce, Dobiesławice, Kaczkowice, Kijany, Morawianki, Morawiany, Prokocice, Sędziszowice i Stojanowice, 27 lipca 2016 roku (środa) na terenie miejscowości: Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Królewice, Piotrkowice, Uściszowice i Zbeltowice odbędzie się zbiórka odpadów […]