Rada Gminy

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień 25 września 2020r. na godz. 8.30  w budynku Urzędu Gminy Bejsce Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany […]

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na  dzień 07 sierpnia 2020r. na godz. 8ºº w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności […]

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na  dzień  19 czerwca 2020r. na godz. 11ºº w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności […]

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na   dzień 30 grudnia 2019r. na godz. 10ºº w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. […]

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) zwołuję na dzień   12 marca 2018 r. na godz. 9⁰⁰  w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie […]

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień  30 stycznia 2018 r. na godz. 9⁰⁰ w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie […]

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.) zwołuję na dzień 18.10.2017r. na godz. 13ºº w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z poprzednich […]

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.) zwołuję na dzień 08.09.2017r. na godz. 8ºº  w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z […]

Zgodnie z art. 20 ust. l i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 ze zm.) oraz w związku z  § 37 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień 11.08.2017r. na godz. 8.00  w budynku Urzędu Gminy Bejsce Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany […]