Rada Gminy

Zgodnie z art. 20 ust. l i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 ze zm.) oraz w związku z  § 37 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień 11.08.2017r. na godz. 8.00  w budynku Urzędu Gminy Bejsce Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany […]

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.) zwołuję na dzień  28.06.2017r. na godz. 9⁰⁰   w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z […]

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm. ) zwołuję na dzień 29 maja 2017r. roku  na godz. 9.30  w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.   Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku […]

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.) zwołuję na dzień  10.03.2017r. na godz. 10⁰⁰   w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z […]

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie ( Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień  16.02.2017r. na godz. 9⁰⁰  w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z […]

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień  29 grudnia 2016 r. na godz. 9⁰⁰ w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie […]

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) zwołuję na dzień 28 listopada 2016r. (poniedziałek) na godz. 8.00 w budynku Urzędu Gminy  w Bejscach Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. […]

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2016r. poz. 446) zwołuję na dzień 27 września 2016 (wtorek) na godz. 9⁰⁰  w budynku Urzędu Gminy  w Bejscach Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu […]

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) zwołuję na dzień 29 lipca 2016 (piątek) na godz. 9⁰⁰ w budynku Urzędu Gminy  w Bejscach Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu […]

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm. ) zwołuję na dzień 16 czerwca 2016 roku  na godz. 9°° w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie […]