Uroczystości

W dniu 3 maja na uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Bejscach zgromadzili się Władze Gminy,pracownicy UG Bejsce, poczty sztandarowe szkół z terenu gminy Bejsce, poczty sztandarowe OSP , Zarząd PSL wraz z pocztem sztandarowym oraz mieszkańcy gminy Bejsce. Uroczystość rozpoczęła Orkiestra Dęta z Bejsc pod batutą Pana Radosława Kornasia, która wprowadziła kolumnę marszową […]

W dniu 26 lutego br. w świetlicy wiejskiej Bejscach hucznie żegnano karnawał. Impreza ostatkowa połączona z Gminnym Dniem Kobiet upłynęła po znakiem zabawy. Uroczystość otworzył gospodarz gminy Pan Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce. Wspólnie z Paniami biesiadowali Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pan Tadeusz Kowalczyk, Starosta Kazimierski Jan Nowak, Dyrektor Biura Europosła Czesława Siekierskiego Pan Adam […]

Szanowni Państwo W dniu niezwykle uroczystym, bliskim sercu każdego Polaka, w dniu 11 listopada, upamiętniającym rocznicę odzyskania w 1918 r. niepodległości przez naszą Ojczyznę , po 123 latach niewoli. Spotykamy się my – spadkobiercy idei i marzeń kilku pokoleń Polaków o niepodległej Ojczyźnie. Jesteśmy wdzięczni naszym praojcom za zwycięstwo w walce z zaborcą. Zebraliśmy się […]

28 sierpnia 2016 r. o godz 14.00 podczas uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Bejscach rolnicy z powiatu kazimierskiego podziękowali za plony . Mszę Świętą koncelebrowało trzech księży pod przewodnictwem dziekana dekanatu skalbmierskiego ks. kan. Mariana Fatygi, . Honory Gospodarzy pełnili Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Starosta Kazimierski Jan Nowak i Wójt Gminy Bejsce […]

W dniu 17 lipca 2016r.  uroczystym poświęceniem zmodernizowanej remizo -świetlicy w Czyżowicach rozpoczęły się obchody 60- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach. Poświęcenia dokonał ks. Marek Zawłocki proboszcz parafii Bejsce w obecności Wójta Gminy Bejsce, Rady Gminy, pododdziałów i zaproszonych gości. Następnie przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Bejsc  pododdziały pod dowództwem st. kpt Krzysztofa Jacha […]