12 maja 2024 r. na stadionie sportowym „LKS Nidzica” w Dobiesławicach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w których rywalizowało 5 drużyn męskich OSP i 1 Kobieca Drużyna Pożarnicza. KDP Czyżowice oraz OSP Bejsce, OSP Czyżowice, OSP Królewice, OSP Sędziszowice, OSP Morawianki  rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami oraz w ćwiczeniu bojowym.

Zawody w Dobiesławicach rozpoczęły się od meldunku złożonego przez Komendanta Gminnego ZOSP RP w Bejscach dh Mariusza Grudnia Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP  RP w Bejscach – Wójtowi Gminy Bejsce –  Edwardowi Krupie. Obsługę techniczną zawodów sportowo-pożarniczych zapewnił skład sędziowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Sędzią głównym zawodów był kpt Piotr Boksa.

Po zsumowaniu wyników w klasyfikacji generalnej poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca:

I miejsce – KDP Czyżowice

I miejsce – OSP Czyżowice,

II miejsce – OSP Sędziszowice,

III miejsce – OSP Królewice,

IV miejsce – OSP Bejsce,

V miejsce – OSP Morawianki

Wszystkie drużyny uczestniczące w zawodach otrzymały dyplomy i talony na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego. Ich wręczenia dokonali: Wójt Gminy Bejsce Edward Krupa, Przewodniczący Rady Gminy Bejsce Pan Stanisław Marzec oraz z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Kazimierzy Wielkiej bryg. Krzysztof Jach.

Gospodarz Gminy Bejsce – Edward Krupa po przyjęciu meldunku o zakończeniu zawodów podziękował wszystkim druhom uczestniczącym w rywalizacji oraz pogratulował drużynom uzyskanych wyników.

 

Zdjęcia: Bernadetta Kurek

Skip to content