W dniu 21 czerwca 2015 roku o godz. 16:00 Mszą Świętą polową rozpoczęły się uroczystości Jubileuszu 55 – lecia OSP Królewice połączonego z przekazaniem jednostce nowego sztandaru OSP.

Udział w uroczystości wzięli m.in.:

 • Pan Ireneusz Żak – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach,

 • Pan Tadeusz Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,

 • Pan Bernard Antos – Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,

 • Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce, Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Bejscach,

 • st.kpt. Piotr Łudzik – dowódca JRG KP PSP w Kazimierzy Wielkiej,

 • Krystyna Wicher – Radna Powiatu Kazimierskiego, Członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego,

 • Jarosław Parada – Przewodniczący Rady Gminy Bejsce,

 • Adam Stoksik – asystent Europosła Czesława Siekierskiego,

 • Radni Gminy Bejsce,

 • poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych,

 • orkiestra dęta z Bejsc,

 • mieszkańcy Królewic oraz okolicznych miejscowości.

 

Dowódcą uroczystości był Komendant Gminny st. kpt. Krzysztof Jach. Uroczystość prowadziła Joanna Michalska – inspektor Urzędu Gminy Bejsce.

Oprawę muzyczną 55-lecia OSP Królewice zapewniła orkiestra dęta z Bejsc pod batutą kapelmistrza Pana Radosława Kornasia.

Po Mszy Świętej Komendant Gminny OSP w Bejscach – kpt. Krzysztof Jach złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystości Panu Ireneuszowi Żakowi – Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach. Później dokonali oni przeglądu pododdziałów.

Wójt Gminy Bejsce pan Józef Zuwała serdecznie przywitał przybyłych gości, wszystkich druhów i mieszkańców gminy.

Prezes OSP Królewice – druh Kamil Półtorak przedstawił wszystkim zebranym historię jednostki.

W trakcie obchodów nastąpiło uroczyste  pożegnanie wysłużonego sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewicach (z 1969 roku). W skład pocztu sztandarowego żegnającego sztandar weszli:

 • d-ca pocztu – dh Andrzej Kurek

 • sztandarowy – dh Stanisław Strzelecki

 • asystujący – dh Stanisław Zamojski

Akt nadania nowo ufundowanego sztandaru OSP odczytał Wójt Gminy Bejsce – Józef Zuwała. Sztandar, w imieniu mieszkańców sołectwa Królewice Wiceprezesowi ZOW ZOSP RP w Kielcach Panu Ireneuszowi Żakowi przekazali: Janina Strzelecka, Joanna Kurek  i Władysław Słupik. Następnie sztandar został przekazany na ręce OSP świętującej jubileusz.

W skład pocztu sztandarowego wręczanego dla  jednostki OSP Królewice weszli:

 • d-ca pocztu – dh Michał Półtorak

 • sztandarowy – dh Dawid Guca

 • asystujący – dh Łukasz Skowron

W poczcie flagowym wystąpili:

 • d-ca pocztu flagowego – dh Zbigniew Klamka

 • flagowy – dh Marcin Guca

 • asystujący – dh Łukasz Baran

Zasłużeni druhowie  jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Bejsce uhonorowani zostali medalami i zaszczytnymi odznaczeniami.

Złotymi Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie:

 1. Jarosław Kurek

 2. Ryszard Czajka

 3. Mieczysław Mazurkiewicz

 Srebrnymi Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie:

 1. Zbigniew Klamka

 2. Dawid Guca

 3. Arkadiusz Szabla

 4. Marcin Guca

 5. Michał Półtorak

 Brązowymi Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie:

 1. Wiesław Pietrzyk

 2. Mateusz Gajda

 3. Kamil Półtorak

 4. Łukasz Pietrzyk

 5. Rafał Machnik

 Odznaki “Za wysługę lat” otrzymali:

 1. Dh Edward Gajda

 2. Dh Stanisław Klamka

 3. Dh Janusz Strzelecki

 4. Dh Stanisław Strzelecki

 5. Dh Stanisław Zamojski

 6. Dh Tadeusz Bysiński

 7. Dh Czesław Styczeń

 8. Dh Ryszard Kawka

 9. Dh Andrzej Kurek

 10. Dh Jarosław Guca

 11. Dh Wojciech Baran

 12. Dh Grzegorz Kurek

 13. Dh Grzegorz Strzelecki

 14. Dh Łukasz Baran

 15. Dh Grzegorz Mazurkiewicz

 16. Dh Mateusz Wojtkowicz

 17. Dh Sebastian Machnik

Odznakami „Strażak wzorowy” uhonorowani zostali druhowie:

 1. Wojciech Sych

 2. Wiesław Kurek

 3. Łukasz Skowron

 4. Piotr Strzelecki

 5. Michał Minior

 6. Piotr Mazurkiewicz

 7. Patryk Adamczyk

 8. Paweł Mazurkiewicz

 9. Albert Grudzień

 10. Przemysław Bysiński

 

Zaproszeni goście, w trakcie swoich przemówień podziękowali wszystkim druhom z OSP Królewice za ich 55-letnią działalność polegającą na usuwaniu miejscowych zagrożeń, zwalczaniu skutków lokalnych podtopień i powodzi, pomocy poszkodowanym w pożarach czy wypadkach komunikacyjnych. Oprócz życzliwych słów uznania zaproszeni goście na ręce Prezesa OSP Królewice przekazali pamiątkowe grawery, puchary i statuetki.

Po przemówieniach okolicznościowych Prezes OSP Królewice – dh Kamil Półtorak  uroczyście zakończył obchody, dziękując wszystkim za przybycie i pomoc w organizacji strażackiego święta.

Obchody 55-lecia OSP Królewice zakończyła zabawa taneczna z zespołem RELAX.

 Joanna Michalska

zdjęcia:Winicjusz Włosowicz

 

Skip to content