Aktualności

Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2015 r., poz. 485). W związku […]

W dniu 3 kwietnia 2015 roku Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Katarzyny Klasińskiej podpisał umowę z wykonawcą na wykonanie zadania pn. “Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Bejsce poprzez przebudowę boiska do piłki nożnej w m. Dobiesławice, budowę placu zabaw w m. Sędziszowice oraz dokończenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Czyżowice”. […]

W ostatni dzień marca w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej miała miejsce miła uroczystość, w której uczestniczyli: Starosta Jan Nowak, Wicestarosta Michał Bucki, Sekretarz Powiatu Marek Krupa, komendanci służb mundurowych – Kazimierz Zabłotny oraz Jacek Piwowarski i bohater spotkania – Wojtek Sych ze swoją wychowawczynią. Wojtek jest uczniem III klasy technikum w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego […]

Zamiast do 15 maja w tym roku do 15 czerwca będzie można ubiegać się o dopłaty bezpośrednie. Nasz kraj postanowił skorzystać z możliwości zaproponowanej przez Komisję Europejską, którą przedstawił Unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan w piątek 20 marca 2015. Wydłużony termin będzie obowiązywał po przyjęciu odpowiednich przepisów. Komisarz UE ds. rolnictwa Phil Hogan wyjaśnił […]

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13 – silny wiatr  Zmiana ostrzeżenia nr 13 od godz. 17:00 dnia 31.03.2015 do godz. 11:00 dnia 01.04.2015 obszar: województwo świętokrzyskie Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunku zachodniego. od godz. 09:00 dnia 31.03.2015 do godz. 19:00 dnia 31.03.2015 obszar: województwo świętokrzyskie […]

Ogłoszenie Wójta Gminy Bejsce w sprawie zagospodarowania budynku po byłej szkole Gmina Bejsce jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w Piotrkowicach przeznaczonej do zagospodarowania. Nieruchomość położona jest  w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej tej miejscowości ,bezpośrednio przy drodze  powiatowej Kazimierza Wielka- Bejsce -Rogów. Oddalona  o około 3 km  od drogi krajowej nr 79  Kraków […]

W dn. 28.03.2015r. (o godz. 17:00 – sobota.) w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach odbędzie się spotkanie integracyjne o tematyce „Robimy palmy wielkanocne i dekorujemy jajka”, Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia czynnego udziału. Należy zabrać ze sobą materiały do robienia palm i dekoracji, W przerwach kawa, herbata i coś słodkiego, a na zakończenie występ […]

Komenda Powiatowa PSP w Kazimierzy Wielkiej z uwagi na znaczny wzrost ilości pożarów w rolnictwie przypomina, że zgodnie z § 43 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719) wypalanie słomy i pozostałości na polach jest zabronione. Informujemy również, […]

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw”, młode organizacje pozarządowe oraz aktywne osoby działające na terenie powiatu kazimierskiego, mają możliwość pozyskania mini-grantów w kwocie do 5000 zł na realizację oddolnych inicjatyw ze sfery pożytku publicznego. W związku z chęcią dotarcia do jak największej liczby potencjalnych zainteresowanych, Stowarzyszenie Integracja […]

Wójt Gminy Bejsce informuje, że od dnia 1 marca 2015 r. zmieniły się dotychczasowe zasady wydawania dowodów osobistych. Nowy dokument nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też skanowanego podpisu jego posiadacza, znajdzie się natomiast informacja o obywatelstwie. Format dowodu osobistego pozostaje bez zmian. Dowód można wyrobić w najbliższym […]