Aktualności

Dane od osób fizycznych objętych spisem powszechnym są zbierane metodą samospisu internetowego. Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis, polegający na uzupełnieniu danych o respondencie, zamieszczonych w formularzu spisowym. Samospis internetowy będzie przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kiedy osoba objęta spisem powszechnym nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, dane są zbierane metodami: […]

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień 3 września 2021r. na godz. 9.30  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy […]

W piątek 27 sierpnia 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach odbyło się uroczyste wręczenie nagród finansowych  Wójta Gminy Bejsce dla najlepszych uczniów za osiągnięcia w nauce. Wójt  serdecznie pogratulował uczniom uzyskania bardzo dobrych wyników w nauce oraz wszelkich osiągnięć. Należy podkreślić fakt, że pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej oraz trudności związanych ze zdalnym nauczaniem […]

Zapraszamy miłośników wiedzy historycznej, sensacji  i tajemnicy pracy wywiadów.            W dniu 3 września 2021 r o godz. 17:30.        Stowarzyszenie „Młodzi z lat 70-tych” organizuje           spotkanie z pisarzem Jerzym Rostkowskim.   Jak pisze Tadeusz Kisielewski  –  „jest on jednym z najwybitniejszych polskich eksploratorów – ludzi, których wiedza, dociekliwość, pasja oraz intuicja badawcza prowadzą […]

… Bejsce kiedyś Bejsce dziś…tradycja i obrzędy co z nich pozostało…Takie hasło przyświecało uroczystości promującej dziedzictwo kulturowe Gminy Bejsce, która odbyła się 22 sierpnia 2021r.w Bejscach „(…)  odpowiadając na pytanie  zawarte w tytule uroczystości myślimy, że pozostało niewiele… ale pozostało święto plonów nasza najpiękniejsza narodowa tradycja. Na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter. Jednak, […]