Aktualności

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przypomina o realizacji trzech programów stypendialnych: dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych. W sumie pomoc otrzyma 1920 uczniów z regionu. A przeznaczona kwota wsparcia w tych trzech programach wynosi 8,4 mln zł. Nabór wniosków o przyznanie stypendium potrwa do 15 listopada br.  […]

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza wszystkich chętnych  do Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SIS). To cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców gmin i miast, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Zgłoszenia do 3 grudnia.  Co oferujemy? Nauczanie […]

Sesja Rady Gminy Bejsce

30 października, 2023 Aktualności

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce   zwołuję na dzień  3 listopada  2023r.  na godz. 10.30 w sali konferencyjnej  budynku świetlicy  w Bejscach  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy […]

Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”. Uwagi i opinie w sprawie ww. projektu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2023 r. […]

Szanowni Mieszkańcy, Zbliża się czas święta Wszystkich Świętych, kiedy to odwiedzamy groby naszych bliskich i oddajemy im hołd. W związku z tym, pragniemy zapewnić Was o naszym najwyższym priorytecie – Waszym bezpieczeństwie. Chcielibyśmy podzielić się z Wami ważnymi informacjami dotyczącymi organizacji i zaleceń bezpieczeństwa, które mogą mieć istotne znaczenie podczas tego wyjątkowego dnia. Dlatego też, […]

Województwo Świętokrzyskie jako partner w projekcie „BIOWIND. Zwiększenie akceptacji społecznej dla energii wiatrowej w regionach UE poprzez planowanie oparte na środowisku i społeczności lokalnej” przeprowadza badania wśród mieszkańców regionu w zakresie terytorialnych społeczno-ekonomicznych czynników powodujących sprzeciw społeczeństwa wobec projektów energetyki wiatrowej. Najważniejszym aspektem projektu „BIOWIND” jest skupienie się na akceptacji społecznej. Zintegrowane podejście przy planowaniu […]

Skip to content