Aktualności

Szanowni mieszkańcy Gminy BEJSCE Od 1 kwietnia trwa Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań. Każdy z nas ma ustawowy obowiązek dokonania samospisu internetowego z wykorzystaniem aplikacji znajdującej się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego stat.gov.pl. Dlatego proszę, aby osoby młode pomogły w spisaniu się swoim rodzicom, dziadkom oraz innym członkom rodziny, jeżeli będą one miały trudności […]

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Wójt Gminy Bejsce działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego […]

Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Od roku 2021 do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem […]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”działająca na terenie gmin:Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów,Olesno Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:Przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na […]

Spis już się rozpoczął! Dziś rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021), który przeprowadzony będzie na terenie całego kraju. Spis jest najważniejszym badaniem ze statystyki ludności – realizowany jest co 10 lat i obejmuje całą populację ludności oraz mieszkań. W przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, spisy powszechne są jedynym źródłem danych. Wyniki spisu […]

Informujemy, że od dnia 3.11.2020r. Urząd Gminy Bejsce zostaje wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów. Wyjątek stanowią: wydawanie aktów stanu cywilnego; złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego; złożenie wniosku dot. zameldowania i wymeldowania; świadczeń rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych; świadczeń z pomocy społecznej Wnioski i dokumenty należy kierować do Urzędu: 1)      za pomocą skrzynki umieszczonej przy […]

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na “Restrukturyzację małych gospodarstw”. Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020. Premie dla młodych rolników […]

Zgodnie z art. 20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na   dzień 19 marca 2021r. na godz. 10ºº w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach Nadzwyczajną Sesję Rady […]