Informacje

Wójt Gminy Bejsce informuje, że od dnia 1 marca 2015 r. zmieniły się dotychczasowe zasady wydawania dowodów osobistych. Nowy dokument nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też skanowanego podpisu jego posiadacza, znajdzie się natomiast informacja o obywatelstwie. Format dowodu osobistego pozostaje bez zmian. Dowód można wyrobić w najbliższym […]

  • 1
  • 2