W związku z zakończeniem prac nad projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Bejsce” prosimy o zgłaszanie uwag do dokumentu przy wykorzystaniu formularza dostępnego poniżej. Proces konsultacji społecznych domyka prace nad programem oraz stwarza szanse na możliwie pełne uwzględnienie oczekiwań mieszkańców w finalnej wersji opracowania. 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu, który jest dostępny poniżej oraz w Urzędzie Gminy Bejsce w Referacie Budownictwa Inwestycji Drogownictwa i Rolnictwa.

Uwagi prosimy przesyłać do dnia 21 listopada 2016r. w wersji elektronicznej na adres rewitalizacja@go-fb.eu, lub w złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Bejsce. 

Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Bejsce Formularz uwag
Skip to content