Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (w skrócie COBORU) przedstawił listę rekomendowanych odmian roślin zalecanych do uprawy w województwie świętokrzyskim w 2023 roku.

Lista zalecanych odmian została zatwierdzona na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu ds. PDO (Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego) w woj. świętokrzyskim, 24 stycznia 2023 roku w Kielcach. Przedstawiciel COBORU zaprezentował wyniki doświadczeń i rekomendował wpisanie na listę nowych odmian. Dokonano też skreślenia z listy odmian niżej plonujących.

Poniższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.

Listy Odmian Zalecanych na rok 2023 dla województwa świętokrzyskiego

Pszenica ozima Pszenżyto ozime Żyto ozime
 • LINUS
 • RGT KILIMAJNARO
 • RGT METRONOM
 • COMANDOR
 • OPOKA
 • SY OROFINO
 • LG KERAMIK
 • BŁYSKAWICA
 • BELCANTO
 • CARMELO
 • MELOMAN
 • PORTO
 • SU LIBORIUS
 • DAŃK. SKAND
 • KWS DOLARO F1
 • KWS VINETTO F1
 • PIANO F1
 • KWS JETHRO F1
Pszenica Jara Jęczmień jary
Owies
 • ATRAKCJA
 • AURA
 • MERKAWA
 • VARIUS
 • WPB PEBBLES
 • ALIBI
 • HARENDA
 • ADWOKAT
 • FARMER
 • KWS FANTEX
 • KWS VERMONT
 • PILOTE
 • JOVITA
 • LASER
 • POEMAT
 • BINGO
 • FIGARO
 • REFLEKS
 • RAMBO
 • WULKAN
Ziemniak bardzo wczesny Ziemniak wczesny Ziemniak średniowczesny
 • DENAR
 • IMPRESJA
 • WERBENA
 • TONACJA
 • BELLAROSA
 • GWIAZDA
 • VINETA
 • BOHUN
 • SATINA
 • TAJFUN
 • JUREK
 • OTOLIA
Ziemniak średniopóźny i późny  Groch siewny Bobik
 • JELLY
 • ASTRONAUTE
 • BATUTA
 • OLIMP
 • NEMO
 • FERNANDO
 • APOLLO
 • BOBAS
 • CAPRI
 • FANFARE
Łubin wąskolistny Rzepak ozimy Soja
 • AGAT
 • DALBOR
 • SALSA
 • SWING
 • FURMAN
Odmiany populacyjne:

 • DERRICK
 • GEMINI

Odmiany mieszańcowe:

 • AURELIA F1
 • DK EXCITED F1
 • AMBASADOR F1
 • ARTEMIS F1
Średniowczesne:

 • OBELIX
 • CERES PZO
 • NESSIE PZO

Późne:

 • ES COMANDOR
 • VIOLA
 • ACARDIA

Bardzo późne:

 • KOFU
 • POMPEI*
Łubin żółty
 • MISTER
 • PUMA

* – odmiana o najdłuższym okresie wegetacji

Krzysztof Domagała
Źródło: COBORU

Skip to content