Czyżowice

Sołectwo Czyżowice


  • Sołtys: Stanisław Książkiewicz

  • Czyżowice, 28-512 Bejsce

  • 41 35 11 146

  • www.czyzowice.eu

 

Położenie geograficzne: Wieś położona na północ od Bejsc.

Nazwa:

Nieznane jest pochodzenie nazwy miejscowości.

Zarys dziejów.

Wzmianka o miejscowości Czyżowice znajduje się w „ Liber Beneficiorum” Jana Długosza.

Z tego wniosek, że miejscowość powstała za pewne pod koniec XIV wieku. [1]

W 1414 r. Czyżowice należały do Tomasza Niedźwiedzia h. Strykoń, od 1460 r. wieś, stała się częścią majątku rodu Młodziejowskich Jana Szafrańca Młodziejowskiego, następnie Stanisława Młodziejowskiego, a w 1579 r. należała do majątku Jana Grodowskiegi h.Lis, syna Mikołaja Grodowskiego i Anny z Młodziejowskich.W XVIII Czyżowice  stanowiły własność Hieronima Sanguszki h. Pogonia[2].We wsi był folwark, wchodzący w skład dóbr bejskich.

[1]          Gmina Bejsce, oficyna Wydawnicza „ Apla”,Krosno 2008

[2]          Ziemianie Pałace,dwory i dworki,nad Nidą, Nidzicą i Szeniawawą, S.M.Przybyszewski ,Kazimierza Wielka 2012 s.70

Skip to content