Gmina Bejsce złożyła do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2018 rok” w zakresie budowy małych obiektów, odbudowy oraz przebudowy obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.  W ramach projektu wykonana zostanie modernizacja wnętrza budynku świetlicy wiejskiej w Prokocicach polegająca na:

  1. Wykonaniu sufitów podwieszanych.

  2. Malowaniu ścian.

  3. Modernizacji instalacji elektrycznej.

  4. Wykonaniu posadzek.

  5. Wymianie drzwi.

W dniu 24.07.2018 roku podpisana została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanym przez Adama Jarubasa – Marszałka Województwa oraz Gminą Bejsce reprezentowaną przez Józefa Zuwałę – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Katarzyny Klasińskiej – Skarbnika Gminy. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skalbmierzu.

Skip to content