Samorząd

Jarosław Parada – Przewodniczący Rady Gminy


Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.

W ramach organizowania pracy Rady przewodniczący w szczególności:

a/ ustala porządek obrad Rady,

b/ zwołuje sesje Rady,

c/ koordynuje pracę komisji,

d/ pełni dyżury w określonych terminach i godzinach.

W ramach prowadzenia obrad Rady przewodniczący w szczególności:

a/ otwiera sesje,

b/ przewodniczy obradom,

c/ zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał oraz podpisuje uchwały Rady,

d/ zamyka sesje.

Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.

Wykaz Radnych Gminy

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejscowość

1.

Jarosław Parada

Przewodniczący 

Piotrkowice

2.

Beata Grudzień

Z-ca Przewodniczącego 

Bejsce

3.

Janusz Włusek

Z-ca Przewodniczącego

Bejsce
4.
Monika Brzeszcz
członek
Bejsce
5.
Sylwia Grudzień
członek
Czyżowice
6.
Dawid Guca
 członek
Królewice
7.
Lucyna Kocińska
członek 
 Morawiany
8.
Janusz Kurek
 
członek
Grodowice
9.
Leszek Makuch
 członek
Kijany
10.
Adam Niedźwiedź
członek 
Morawianki
11.
Cezary Noga
członek 
Sędziszowice
12.
Andrzej Stalmach
 członek
 Kaczkowice
13.
Danuta Urantówka
 członek
 Stojanowice
14.
Magdalena Wójcik
 członek
Dobiesławice
15.
Łukasz Zuwała
członek 
Uściszowice

Komisje stałe powołane przez Radę Gminy w Bejscach:

Komisja Rewizyjna

Łukasz Zuwała – Przewodniczący Komisji
Cezary Noga – Z-ca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:
Dawid Guca
Lucyna Kocińska
Magdalena Wójcik


Komisja Budżetu i Finansów, Planowania i Rolnictwa

Sylwia Grudzień – Przewodniczący Komisji
Andrzej Stalmach –
Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:
Monika Brzeszcz
Danuta Urantówka
Janusz Włusek

Komisja Spraw Socjalnych, Oświaty, Zdrowia, Kultury, Ochrony Przeciwpożarowej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

Janusz Kurek – Przewodniczący Komisji
Adam Niedźwiedź – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:
Beata Grudzień
Leszek Makuch
Jarosław Parada

Plan pracy Komisji rewizyjnej na rok 2016

 Pobierz

Plan pracy Komisji Spraw Socjalnych,Oświaty, Zdrowia,Kultury, Ochrony Przeciwpożarowej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska na rok 2016

Pobierz

Plan pracy Komisji Budżetowej Finansów, Planowania i Rolnictwa na rok 2016

Pobierz

 

Uchwały Rady Gminy Bejsce

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

 

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy za 2014 rok

Lp.

Imię i nazwisko

  Oświadczenie majątkowe

1.

Janusz Kurek

Janusz Kurek

 2.

 Danuta Urantówka

Janusz Kurek

 3.

 Andrzej Stalmach

Janusz Kurek

4. 

 Lucyna Kocińska

Janusz Kurek

 5.

 Leszek Makuch

Janusz Kurek

6. 

 Monika Brzeszcz

Janusz Kurek

7. 

 Łukasz Zuwała

Janusz Kurek

8. 

 Janusz Włusek

Janusz Kurek

9. 

 Cezary Noga

Janusz Kurek

10.

Adam Niedźwiedź

Janusz Kurek

11.

Dawid Guca

Janusz Kurek

12.

Beata Grudzień

Janusz Kurek

13.

Sylwia Grudzień

Janusz Kurek

14.

Magdalena Wójcik

Janusz Kurek

15.

Jarosław Parada 

Janusz Kurek
Uzupełnienie

 Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Bejsce z lat ubiegłych dostępne na stronie BIP 

Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Gminy jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi .Młodzieżowa Rada jest instytucją, która zapewnia młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą.

Aktywność Młodzieżowej Rady Gminy przynosi korzyści całej społeczności lokalnej. Dzięki jej działalności interesy młodzieży są lepiej reprezentowane, a potrzeby lepiej zaspokajane.

Działanie Młodzieżowej Rady Gminy jest sygnałem dla całej społeczności lokalnej, że wychowanie młodych, zaangażowanych obywateli jest ważnym elementem odpowiedzialności za przyszłość małej ojczyzny.

 

RADNYM MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY BEJSCE  MOŻE ZOSTAĆ MIESZKANIEC GMINY BEJSCE W PRZEDZIALE WIEKOWYM OD 13 DO 20 LAT.

 

ZACHĘCAMY DO KANDYDOWANIA !!!

Pobierz folder


 1. MŁODZIEŻOWA RADA GMINY BEJSCE I KADENCJA – 2014r.
  1. Natalia Maj – Bejsce

  2. Jakub Szuba – Bejsce,

  3. Szymon Uchto – Bejsce,

  4. Michał Minior – Królewice,

  5. Piotr Strzelecki –  Królewice,

  6. Daria Sagan – Kaczkowice,

  7. Norbert Sekunda – Kaczkowice,

  8. Mateusz Walczak – Zbeltowice,

  9. Ewelina Stokłosa – Grodowice,

  10. Andrzej Rogala – Dobiesławice,

  11. Agnieszka Pietras – Sędziszowice,

  12. Karol Majka – Czyżowice,

  13. Klaudia Szczypiór – Piotrkowice,

  14. Grzegorz Tomczyk – Morawiany,

  15. Żaneta Skowron – Kijany,

  16. Patryk Pietraszak – Uściszowice,

  17. Adrian Niedźwiedź – Morawianki,

 2. MŁODZIEŻOWA RADA GMINY BEJSCE II KADENCJA – 2015r.

   

  1. Bartosz Brzeszcz – Bejsce

  2. Wiktor Kuliś – Bejsce

  3. Natalia Maj- Bejsce

  4. Klaudia Waloch- Bejsce

  5. Marta Kobierska – Królewice

  6. Krystian Więcek – Piotrkowice

  7. Patryk Pietrzyk – Brończyce

  8. Sebastian Banaś – Morawiany

  9. Adrian Czajka – Morawiany

  10. Adrian Niedźwiedź – Morawianki

  11. Mateusz Mandecki – Kaczkowice

  12. Karol Majka – Czyżowice

  13. Bartosz Hajdys – Prokocice

  14. Albert Pudełko – Sędziszowice

  15. Ewelina Gocyk – Stojanowice

  16. Kinga Gocyk – Stojanowice

 Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce

Drukuj wykaz Sołtysów

Aktualnie funkcje sołtysów w Gminie pełnią:

SOŁECTWO

IMIĘ I NAZWISKO

NR TELEFONU

MIEJSCOWOŚĆ

BEJSCE

 UCHTO DOROTA

  41 35-11-115

BEJSCE  84

BROŃCZYCE

 ANETA PIETRZYK 

 41 35-11-880

BROŃCZYCE  21

CZYŻOWICE

 KSIĄŻKIEWICZ STANISŁAW 

41 351-11-46

CZYŻOWICE  66

DOBIESŁAWICE

 WICHER KRYSTYNA

41 35-11-071

DOBIESŁAWICE 26

GRODOWICE

 GÓRAK ŁUKASZ

-

GRODOWICE

KACZKOWICE

 SEKUNDA BOGUSŁAW

41 35-00-001

KACZKOWICE 65

KIJANY

 SKOWRON REMIGIUSZ

 41 35-11-459

KIJANY

KRÓLEWICE

 SŁUPIK WŁADYSŁAW

517-363-070

KRÓLEWICE 110

MORAWIANKI

 TRĘDOWSKA EWA

41 35-11-305

MORAWIANKI 24

MORAWIANY

 MARZEC STANISŁAW

41 35-11-292

MORAWIANY 98

PIOTRKOWICE

 SZYWAŁA MIROSŁAWA

41 35-11-091

PIOTRKOWICE 44

PROKOCICE

 JAN SAGAN

41 35-11-549

PROKOCICE 7

SĘDZISZOWICE

 NOGA CEZARY

41 35-11-401

SĘDZISZOWICE 35

STOJANOWICE

 KOZIOŁ SŁAWOMIR

 41 35-11-522

STOJANOWICE 

UŚCISZOWICE

 ZUWAŁA ŁUKASZ

41 35-11-105

UŚCISZOWICE 45

ZBELTOWICE

 WALCZAK MATEUSZ

537-125-985

ZBELTOWICE

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE