Działalność regulowana – wnioski

   

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej odpady Bejsce

pobierz

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Bejsce działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

pobierz

W N I O S E K o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

pobierz

UCHWAŁA NR XXVI/183/2021 RADY GMINY BEJSCE z dnia 3 września 2021 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bejsce

pobierz

 

 

 

 

Skip to content