Cyfrowa Gmina

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z Funduszy Europejskich, Gmina Bejsce pozyskała grant w wysokości 119 460,00 tys. zł. W ramach grantu samorząd planuje zakup 14 sztuk nowego sprzętu komputerowego oraz jego konfigurację i wdrożenie.Nowym sprzętem będą: komputery, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie informatyczne. Dodatkowym atutem projektu jest przeszkolenie pracowników Urzędu w zakresie cyberbezpieczeństwa i obsługi nowego sprzętu. Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Więcej informacji na stronie projektu:
https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Skip to content