Urząd Gminy w Bejscach

Wójt Gminy Bejsce • Edward Krupa


 • Pokój nr 20


 • 41 35 11 010 w.23Wójt przyjmuje interesantów codziennie w godz. od 7:00 do 15:00. Nie obowiązują zapisy. 

KIEROWNICTWO URZĘDU GMINY


  Edward Krupa

 • Wójt Gminy Bejsce

 • 41 35 11 010 w.23

 • pokój nr 20

  mgr Ilona Beruś

 • Sekretarz Gminy Bejsce

 • 41 35 11 010 w.24

 • pokój nr 21

  mgr Katarzyna Klasińska

 • Skarbnik Gminy Bejsce

 • 41 35 11 010 w.31

 • pokój nr 33

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH,OGÓLNYCH,OBRONNYCH I USC - OSO


  mgr Zbigniew Lis

 • Kierownik Referatu

 • 41 35 11 010 w.35

 • pokój nr 26

  mgr Joanna Zielińska

 • Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i Ochrona PPOŻ.

 • 41 35 11 010 w.37

 • pokój nr 24

  mgr Agnieszka Jabłońska

 • Biuro Rady Gminy, Fundusz sołecki

 • 41 35 11 010 w.21

 • pokój nr 18

  mgr Dorota Ptak

 • Ewidencja Ludności

 • 41 35 11 010 w.34

 • pokój nr 27

  mgr inż. Winicjusz Włosowicz

 • Oświata, Sprawy Organizacyjne,Strona internetowa

 • 41 35 11 010 w.25

 • pokój nr 14 

  mgr inż. Leonard Wdowik

 • Informatyk

 • 41 35 11 010 w.30

 • pokój nr 8 

  mgr Mariola Nocoń

 • Sekretariat, Promocja

 • 41 35 11 010 w.26

 • pokój nr 11

  Stanisław Błaszkiewicz

 • Pracownik gospodarczy

 • 41 35 11 010 w.25

 • pokój nr 14

  Łukasz Rusek

 • Kierowca, Operator koparki

 • 41 35 11 010 w.21

 • pokój nr 18

  Dariusz Podsada

 • Pracownik gospodarczy - konserwator

 • 41 35 11 010 w.25

 • pokój nr 14

  Jacek Macheta

 • Kierowca autobusu szkolnego

 • 41 35 11 010 w.21

   

REFERAT BUDOWNICTWA, INWESTYCJI, DROGOWNICTWA i ROLNICTWA - BIDR


  mgr Zbigniew Anielski

 • Kierownik Referatu

 • 41 35 11 010 w.28

 • pokój nr 10

  mgr Tomasz Pudo

 • Budownictwo,Ewidencja Działalności Gospodarczej

 • 41 35 11 010 w.29

 • pokój nr 9

  Barbara Grudzień

 • Gospodarka Gruntami

 • 41 35 11 010 w.29

 • pokój nr 9

  mgr Radosław Pietrzyk

 • Inwestycje,Rolnictwo, Leśnictwo i Ochrona Środowiska

 • 41 35 11 010 w.30

 • pokój nr 8 

 

REFERAT FINANSOWY - F


  mgr Katarzyna Klasińska

 • Skarbnik Gminy Bejsce

 • 41 35 11 010 w.31

 • pokój nr 33

  mgr Anna Macuga-Kawka

 • Księgowość budżetowa

 • 41 35 11 010 w.31

 • pokój nr 33

  mgr Bernadetta Kurek

 • Kadry

 • 41 35 11 010 w.36

 • pokój nr 32

  mgr Regina Kawka

 • Księgowość budżetowa

 • 41 35 11 010 w.30

 • pokój nr 32

  mgr Wiesława Kozioł

 • Księgowość podatków i opłat

 • 41 35 11 010 w.32

 • pokój nr 34 

  mgr Katarzyna Witkowska

 • Podatki

 • 41 35 11 010 w.32

 • pokój nr 34

 Wykaz świetlicowych

 • BEJSCE

  ________________________________________
  • Świetlicowa: Alina Włusek

  • 41 35-11-053

 • BROŃCZYCE

  ________________________________________
  • Świetlicowa: Aneta Pietrzyk

  • 41 35-11-880

 • CZYŻOWICE

  ________________________________________
  • Sołtys: Stanisław Książkiewicz

  • 41 35-11-146

 • DOBIESŁAWICE

  ________________________________________
  • Świetlicowa: Urszula Kieljan

  • 41 35 11 010

 • GRODOWICE

  ________________________________________
  • Świetlicowa:Barbara Gondzik 

  • 608 210 859

 • KACZKOWICE

  ________________________________________
  • Świetlicowa: Maria Mastyna

  • 690 286 599

 • KIJANY

  ________________________________________
  • Sołtys: Milena Józefczyk

  • 41 35-11-459

 • MORAWIANKI

  ________________________________________
  • Sołtys: Renata Partyka

  • 41 35-11-305

 • MORAWIANY

  ________________________________________
  • Sołtys: Stanisław Marzec

  • 41 35-11-292

 • PIOTRKOWICE

  ________________________________________
  • Sołtys: Mirosława Szywała

  • 41 35-11-091

 • PROKOCICE

  ________________________________________
  • Świetlicowy: Michał Sagan

  • 41 35-11-549

 • STOJANOWICE

  • Sołtys: Agnieszka Percik

  • 41 35-11-522

 • SĘDZISZOWICE

  ________________________________________
  • Świetlicowa: Alina Trela

  • 41 35-11-441

 • UŚCISZOWICE

  ________________________________________
  • Świetlicowy: Ryszard Drewno

  • 663 733 907

 • ZBELTOWICE

  ________________________________________
  • Sołtys: Dominika Puchalska

  • 537-125-985

Urząd Gminy

Godziny pracy Urzędu

 • Poniedziałek: 7:00 - 15:00

 • Wtorek: 7:00 - 15:00

 • Środa: 7:00 - 15:00

 • Czwartek: 7:00 - 15:00

 • Piątek: 7:00 - 15:00Skip to content