Aktualności

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 3 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:45 dnia 21.06.2018 Zjawisko/Stopien zagrożenia: burze z gradem/2 Obszar powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski Ważność od godz:. 14:00 dnia 21.06.2018 do godz. 04:00 dnia 22.06.2018 Prawdopodobieństwo: 80% Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 25 […]

INFORMACJA!!!!! GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEJSCACH INFORMUJE, ŻE WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY) BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2018R., A W PRZYPADKU WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – OD DNIA 1 LIPCA 2018R. Wnioski należy składać w pokoju nr 3 (obok Poczty) – […]

INFORMACJA!!!!! W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dn. 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEJSCACH INFORMUJE, ŻE WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2018R. DO DNIA 30 LISTOPADA 2018R., A W […]

Na podstawie art. 191c § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754 i poz. 1000) podaje się do publicznej wiadomości informację o powołaniu P. Małgorzaty Nowak-Kani na stanowisko urzędnika wyborczego w Gminie Bejsce. 

Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt w Kielcach oraz współorganizatorzy wydarzenia – Muzeum Narodowe w Kielcach i Pani Joanna Winiarska – radna miasta Kielce zapraszają na wydarzenie:  „Zamknij oczy, zobacz więcej – świat otwarty dla niewidomych” w ramach projektu „Virtual Warsaw – miasto przyjazne dla niewidomych w ramach REHA FOR THE BLIND IN POLAND” 21 czerwca […]