Aktualności

Bejsce, dnia 17.01.2020 r. INFORMACJA  Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr XIV/99/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2019 r. od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje stawka opłaty za oddawanie odpadów komunalnych w wysokości 11 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość stanowiącą zabudowę jednorodzinną w przypadku, gdy bioodpady są kompostowane we […]

 19 stycznia 2020r. –  świetlica wiejska w Bejscach do późnych godzin wieczornych rozbrzmiewała  śpiewem kolęd. Aż 10 grup brało udział w tegorocznych VIII już Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Uroczystość otworzył zespół pracowników Urzędu Gminy Bejsce na czele z gospodarzem Gminy. Wśród wykonawców znaleźli się uczniowie Samorządowych Szkół Podstawowych z Bejsc i Dobiesławic, chórek dziecięcy […]

28 Finału WOŚP

14 stycznia, 2020 Aktualności

12 stycznia 2020 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz dwudziesty ósmy. Pieniądze zebrane podczas tegorocznego finału będą przeznaczone dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach  zgłosiła w tym roku czterech wolontariuszy: Klaudię Marzec, Patryka Kaszę, Adama Gucę i Jakuba Adamusa. Szkoła zorganizowała „Kiermasz Ciasteczek” przygotowanych przez nauczycieli Renatę Wójcik, Marzenę […]

Związek Młodzieży Wiejskiej przedstawia ofertę wypoczynku zimowego dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowy  i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta). Termin turnusu: 27.01 – 05.02.2020r.  Miejsce wypoczynku:  Dom Wypoczynkowy ,,U Kasi”    Rybkówka […]