Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że do dnia 29.11.2019 roku należy składać wnioski o objęcie dzieci bezpłatnym dożywianiem w szkole w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu”,  w okresie od stycznia 2020 roku do grudnia 2020 roku . Wnioski można składać w siedzibie GOPS  Bejsce,  pokój 11 i 12. […]

Bejsce, 19.11.2019 r. I N F O R M A C J A Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w dniu 7 grudnia 2019 roku (sobota) na terenie wszystkich miejscowości z terenu Gminy Bejsce odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, okna, lodówki itp.), zużytych opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt RTV i AGD, komputery […]

W miesiącach wrzesień – październik 2019 trwały prace w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Prace polegały na przebudowie drogi gminnej nr 307005 T  w miejscowości Zbeltowice o długości 937,5m za kwotę 731 379,89zł. oraz przebudowie drogi gminnej nr 307015 T w miejscowości Królewice o długości 155m za kwotę 59 523,37zł. Drogi zostały zniszczone podczas deszczu […]

Zakończono inwestycję pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodowicach wraz z zakupem wyposażenia pomieszczeń”. Całkowity koszt inwestycji to 488.400,00 zł.  Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” mająca na celu aktywizację mieszkańców miejscowości Grodowice poprzez przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej  w Grodowicach współfinansowana jest w kwocie 294.631,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i […]

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE