Aktualności

Zjawisko/stopień zagrożenia: upał/1, Obszar: województwo świętokrzyskie, Ważność: od godz. 12:00 dnia 28.06.2017 do godz. 18:00 dnia 29.06.2017, Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 22°C.

W niedzielę 25 czerwca 2017 r. na boisku sportowym przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w których udział wzięło sześć jednostek OSP oraz jedna MDP Dziewczęca. Poszczególne drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych. Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego ZOSP RP w […]

W dniu 19.06.2017r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce. Młodzież głosowała w Publicznym Gimnazjum  w Czyżowicach, a także w SSP Bejsce i SSP Dobiesławice (w szkołach podstawowych głosowali uczniowie, którzy ukończyli 13 lat).  W skład Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce IV kadencji weszły następujące osoby:   Miejscowość             Imię i Nazwisko   Bejsce  1. Czajka Mateusz […]

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej kontynuuje realizację projektu ,,Moja firma – mój sukces”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu […]

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.) zwołuję na dzień  28.06.2017r. na godz. 9⁰⁰   w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z […]

21 czerwca 2017 r. (środa) w ramach dnia otwartego w delegaturach Krajowego Biura Wyborczego w całej Polsce, Delegatura w Kielcach w godzinach 9.00-15.00 otworzy swoje drzwi dla wyborców. Każdy będzie mógł wziąć udział w konsultacjach kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych, zapoznać się z najważniejszymi zasadami przeprowadzania tych wyborów oraz poznać swoje prawa, […]

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Małgorzata Erlich – Smurzyńska informuje: W związku z ogłoszonym naborem wniosków z Poddziałania 4.1 Modernizacja gospodarstw rolnych od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z: • rozwojem produkcji prosiąt (A)- maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 […]