Uroczystości

Uroczystym złożeniem kwiatów na grobie Nieznanego Żołnierza rozpoczęły się obchody 104 rocznicy odzyskania Niepodległości w Gminie Bejsce. Hołd bezimiennym bohaterom złożyli: Wójt Gminy Bejsce Edward Krupa wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Bejsce, Sekretarz Powiatu Marek Krupa wraz z Radnymi Powiatu Michałem Szczerbą i Adamem Stoksikiem, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bejscach, uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej […]

Za nami Dożynki Gminne 2022r. które odbyły  się w gościnnych progach sołectwa Królewice. Uroczystość rozpoczęła plenerowa Msza Święta, którą odprawił proboszcz parafii pw. Świętego Mikołaja w Bejscach ks. Marek Capek.- oprawę muzyczną Mszy Świętej zapewniła Orkiestra Dęta z Bejsc. Uroczystość otworzył Gospodarz Gminy Edward Krupa, który przyjął tradycjny bochen chleba od Starostów Dożynkowych Pani Angeliki […]

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Bejsce rozpoczęły się 10 listopada w Klubie Seniora w Zbeltowicach. To tam mieszkańcy naszej gminy zebrali się na wieczornicy patriotycznej by wspólnie zaśpiewać dla Niepodległej Polski. 11 listopada uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz zapaleniem zniczy pod Krzyżem Katyńskim. Na uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny poprowadziła […]

… Bejsce kiedyś Bejsce dziś…tradycja i obrzędy co z nich pozostało…Takie hasło przyświecało uroczystości promującej dziedzictwo kulturowe Gminy Bejsce, która odbyła się 22 sierpnia 2021r.w Bejscach „(…)  odpowiadając na pytanie  zawarte w tytule uroczystości myślimy, że pozostało niewiele… ale pozostało święto plonów nasza najpiękniejsza narodowa tradycja. Na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter. Jednak, […]

Tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączone były z uroczystością   św. Floriana. W Mszy świętej w intencji Ojczyzny oraz druhów Strażaków uczestniczył Wójt Gminy Bejsce Edward Krupa wraz z pracownikami Urzędu Gminy, Radni, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół ,  Dyrektor  DPS w Bejscach wraz z pracownikami  oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych oraz poczet PSL. Homilię […]

Złote Gody

21 października, 2020 Aktualności, Uroczystości

 „…50 lat wspólnego życia to dowód zrozumienia istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie, to symbol miłości, wiary, szacunku i prawdziwej przyjaźni. Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać. Niech szczególne piękno dzisiejszego jubileuszu napawa Wasze serca tym samym uczuciem, które pozwoliło przez 50 lat przetrwać Wam-wszelkie […]