W Bejscach 11 listopada 2023 roku odbyły się uroczyste obchody 105 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę z udziałem wójta Gminy Bejsce Pana Edwarda Krupy i przedstawicieli samorządu. Swoją obecnością zaszczycili nas także:

Pan Piotr Mucha – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bejscach,

Pan Michał Szczerba, Janusz Nawrot, Adam Stoksik – Radni Powiatu Kazimierskiego,

Bryg. Krzysztof Jach – z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej,

Druh Mariusz Grudzień – Komendant Gminny Związku OSP RP w Bejscach,

Pani Jolanta Anielska – Dyrektor ZSP w Bejscach,

Pan Waldemar Woźniak-Dyrektor SSP w Dobiesławicach,

Sołtysi, radni i mieszkańcy Gminy Bejsce.

Obchody rozpoczęły się złożeniem wiązanek kwiatów i zniczy na cmentarzu parafialnym w Bejscach przy Grobie Nieznanego Żołnierza i Grobie Katyńskim.

Na uroczystą Mszę Świętą, którą celebrował  ksiądz Prefekt Łukasz Bielat w intencji Ojczyzny poprowadziła orszak  Orkiestra Dęta w asyście pocztów sztandarowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Po mszy, przy dźwiękach orkiestry, uczestnicy przemaszerowali do remizy OSP w Bejscach, gdzie odbyła się Akademia Patriotyczna. Rozpoczęła się ona od wspólnego odśpiewania Hymnu Mazurka Dąbrowskiego.

W przemówieniu okolicznościowym Wójt Gminy Bejsce Pan Edward Krupa zwrócił uwagę na to, że:

„ 11 listopada jest jednym z najpiękniejszych dni w historii Polski…

Przypomina ono o tych szczęśliwych dniach, kiedy to marzenia wielu pokoleń Polek i Polaków po 123 latach niewoli stały się faktem.

Przypomina zarazem o kilkunastu dziesiątkach lat, trudnych, bolesnych, wypełnionych ofiarą krwi, ale i uporczywym codziennym trwaniem, ciężką  mozolną pracą i wiarą w szczęśliwy finał…

Młodzież, dzieci  pytają nas często w jaki sposób dziś trzeba wyrażać miłość do Ojczyzny. My odpowiadamy im, że poprzez m.in. pamięć, którą wyrażamy chociażby udziałem w dzisiejszej uroczystości. Miłość do Ojczyzny to także nauka, praca i wzajemny szacunek. Każdy ma prawo do własnego zdania, poglądów, opinii, ale łączyć nas wszystkich powinno dobro naszej  Małej Ojczyzny, rozwój naszej gminy i dobro jej mieszkańców.”

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości piękne przedstawienie przygotowali uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach. W kolejności wystąpił  młodzieżowy chór działający przy Gminnym Ośrodku Kultury pod batutą Pana Radosława Kornasia oraz zespół wokalny” Tu i teraz”. Pięknie zaprezentował się zespół „ Sami swoi” z Domu Pomocy Społecznej w Bejscach oraz Koło Gospodyń Wiejskich z piosenką autorską Pani  Barbary Rzepy. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem pieśni patriotycznych w tym „ Roty.”

Zdjęcia: Tomasz Pudo

 

 

Skip to content