All posts by: admin

About admin

                                                                   O G Ł O S Z E N I E                                   Związek Międzygminny „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej poszukuje: Kandydata na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Nidzica” z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej powołanego na podstawie art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wykonującym w imieniu Gminy Kazimierza Wielka, Gminy Skalbmierz, Gminy […]

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizuje projekt „CZAS NA WŁASNY BIZNES” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020. Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 90 osób: 49 kobiet i 41 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia […]

Zgodnie z art. 20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień 2 grudnia 2021r. na godz. 9:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce. […]

W oknach milionów domów, ale także urzędów, szkół i innych instytucji 13 grudnia, o godz. 19:30, zapłoną świece – symbol upamiętniający ofiary stanu wojennego. IPN zachęca wszystkich do udziału w akcji „Zapal Światło Wolności”. W akcji może wziąć udział każdy, zapalając świeczkę w oknie lub wirtualnie na stronie swiatlowolnosci.ipn.gov.pl. Symboliczne Światło zapłonie na pewno w oknach […]

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.   W konsultacjach mogły wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. […]

Zgodnie z art. 20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień 22 listopada 2021r. na godz. 10ºº w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek […]