All posts by: admin

About admin

Gmina Bejsce realizuje inwestycję pn.  Budowa oczyszczalni ścieków wraz  z pompownią, przyłączami i niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe funkcjonowanie przedsięwzięcia oraz garażu na działkach za  w Bejscach.  Prace obejmują budowę nowej oczyszczalni i rozbiórkę starej istniejącej. W skład inwestycji wchodzi: wykonanie oczyszczalni  ścieków z obrotowym złożem biologicznym  Oczyszczalnia zawiera sześć odseparowanych stref oczyszczania w jednym zbiorniku […]

  Piotr Żołądek – dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR informuje, że od 25 marca 2024 r. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o pomoc na działalność statutową. Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru KGW mogą ubiegać się o wypłatę pomocy finansowej, której wysokość będzie uzależniona od liczby członków zrzeszonych […]

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór do IV kadencji Młodzieżowego Sejmiku i zachęca młodych ludzi do zgłaszania swoich kandydatur   Masz od 15 do 24 lat? Chcesz brać aktywny udział w życiu regionu? Zostań radnym IV kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Rekrutacja potrwa od 11 marca do 10 maja 2024 r. Młodzieżowy Sejmik ma charakter […]

Wiele budynków użyteczności publicznej i budynków zamieszkania zbiorowego pozostaje tymczasowo wyłączonych z użytkowania w czasie pandemii.  Jak przygotować się do ich ponownego otwarcia? Jakie czynności należy podjąć po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, aby zapobiec zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella? Tego dowiecie się z opracowania przygotowanego przez ekspertów Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH we współpracy […]

14 marca 2024 r. w remizie OSP Bejsce odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.  Turniej otworzył Wójt Gminy Bejsce Pan Edward Krupa, który przywitał wszystkich uczestników i życzył im powodzenia w turnieju. W bieżącym roku o zwycięstwo rywalizowało 14 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bejsce, którzy rywalizowali w dwóch […]

Skip to content