All posts by: admin

About admin

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz […]

„Weekend z wojskiem” – pod takim hasłem od 13 do 15 sierpnia odbędą się centralne obchody Święta Wojska Polskiego oraz 102.rocznicy Bitwy Warszawskiej. Na te dni Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie zaplanowało liczne wydarzenia o charakterze państwowym, patriotyczno-religijnym, kulturalnym oraz rozrywkowym. Zapraszamy 14 sierpnia 2022 na Piknik Wojskowy w miejscowości Busko-Zdrój, teren przy Buskim […]

WÓJT GMINY BEJSCE informuje: Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego powinien: w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.  złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 […]

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień 28 lipca 2022r.  na godz. 8.30 w sali konferencyjnej  budynku świetlicy  w Bejscach  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy […]

Od 15 do 29 lipca 2022 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R) Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez: samodzielne wypełnienie formularza przez Internet od 15 do 19 lipca 2022 r., dostępnego na stronie […]

W dniu 18 lipca 2022r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przedstawiciele samorządów odebrali promesy w kwotach po 25,6 tys. zł. na sfinansowanie punktów obsługi mieszkańców. Wśród wyróżnionych gmin znalazła się Gmina Bejsce. Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych i ma pomóc w termomodernizacji budynków oraz wymianie […]

W nawiązaniu do wiadomości Stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR 2022/2023, uprzejmie informujemy, że w dniu 30 czerwca zarząd Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości dokonał zmian w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023 (Segment IA) poprzez dodanie paragrafu Obowiązki stypendysty. Regulamin w nowym brzmieniu został zamieszczony na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.