Odpady komunalne

Opłata za opady komunalne na nr konta: 50 8493 0004 0160 0180 0260 0035/ Urząd Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W 2024 ROKU

Kalendarz Rejon I ZA RZEKĄ - BROŃCZYCE DOBIESŁAWICE KACZKOWICE KIJANY PROKOCICE SĘDZISZOWICE STOJANOWICE

Kalendarz Rejon II PRZED RZEKĄ - KRÓLEWICE PIOTRKOWICE UŚCISZOWICE MORAWIANY MORAWIANKI

Kalendarz Rejon III PRZED RZEKĄ - CZYŻOWCE GRODOWICE BEJSCE ZBELTOWICE

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych


Bejsce,dn.11.01.2021

INFORMACJA

 Urząd Gminy w Bejscach przypomina, iż zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Bejsce od 1 sierpnia 2020 roku obowiązuje stawka opłaty za oddawanie odpadów komunalnych w wysokości 19 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość stanowiącą zabudowę jednorodzinną w przypadku, gdy bioodpady są kompostowane we własnym zakresie.

W przypadku zabudowy wielolokalowej oraz w przypadku braku kompostowania bioodpadów we własnym zakresie – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 20 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.      

!!!! WAŻNE: wysokość opłaty zależy od liczby osób zamieszkałych na posesji!!!! (nie zawsze jest to tożsame z liczbą osób zameldowanych)


                        

UWAGA!!!!!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy mieszkaniec zobowiązany jest do oddawania odpadów w sposób selektywny (obowiązkowa jest segregacja odpadów)

Zgodnie z art. 6i ust. 1 pkt 1) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    (Dz. U. z 2020 r. poz. 1493, z późn. zm.)  obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej, powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.


Bejsce, 27.11.2020 r.

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach przypomina, iż w dniu 3 grudnia 2020 roku (czwartek) na terenie miejscowości: Brończyce, Dobiesławice, Kaczkowice, Kijany, Morawianki, Morawiany, Prokocice, Sędziszowice i Stojanowice, natomiast w dniu 4 grudnia 2020 roku (piątek) na terenie miejscowości: Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Królewice, Piotrkowice, Uściszowice i Zbeltowice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, okna, lodówki itp.), zużytych opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt RTV i AGD, komputery itp.).

Wszystkie tego typu odpady proszę wystawić przed posesję skąd będą odebrane przez pojazdy firmy „HYDROSVAT” z Solca-Zdroju.

 

 


Bejsce, dnia 17.01.2020 r.

INFORMACJA

 Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr XIV/99/2019 Rady Gminy Bejsce(otwórz) z dnia 30 grudnia 2019 r. od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje stawka opłaty za oddawanie odpadów komunalnych w wysokości 11 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość stanowiącą zabudowę jednorodzinną w przypadku, gdy bioodpady są kompostowane we własnym zakresie.

W przypadku zabudowy wielolokalowej oraz w przypadku braku kompostowania bioodpadów we własnym zakresie – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 12 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.                              

!!!! WAŻNE: wysokość opłaty zależy od liczby osób zamieszkałych na posesji!!!! (nie zawsze jest to tożsame z liczbą osób zameldowanych)

UWAGA!!!!!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy mieszkaniec zobowiązany jest do oddawania odpadów w sposób selektywny (obowiązkowa jest segregacja odpadów)

Zgodnie z art. 6i ust. 1 pkt 1) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)  obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej, powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

W dniu 30 grudnia 2019 roku Rada Gminy Bejsce podjęła Uchwałę nr XIV/102/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

W związku ze zmianą obowiązujących stawek oraz zmianą wzoru deklaracji każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wypełnienia nowej deklaracji do dnia 10 lutego 2020 roku.

Obowiązek ten dotyczy również właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Nowe deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy w Bejscach pokój nr 8, tel. 41 3511610 wew.30

Przy składaniu deklaracji otrzymają Państwo kalendarz z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w bieżącym roku.


Bejsce dn. 19.11.2019 r.

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w dniu 7 grudnia 2019 roku (sobota) na terenie wszystkich miejscowości z terenu Gminy Bejsce odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, okna, lodówki itp.), zużytych opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt RTV i AGD, komputery itp.). Wszystkie tego typu odpady proszę wystawić przed posesję skąd będą odebrane przez pojazdy firmy „HYDROSVAT” z Solca-Zdroju.


Bejsce, 25.03.2019 r.

 

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2019 roku (czwartek) na terenie miejscowości: Brończyce, Dobiesławice, Kaczkowice, Kijany, Morawianki, Morawiany, Prokocice, Sędziszowice i Stojanowice, natomiast w dniu 5 kwietnia 2019 roku (piątek) na terenie miejscowości: Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Królewice, Piotrkowice, Uściszowice i Zbeltowice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, okna, lodówki itp.), zużytych opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt RTV i AGD, komputery itp.).

Wszystkie tego typu odpady proszę wystawić przed posesję skąd będą odebrane przez pojazdy firmy „HYDROSVAT” z Solca-Zdroju.Bejsce, 23.11.2018 r.

 

I N F O R M A C J A

 Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w dniu 6 grudnia 2018 roku (czwartek) na terenie miejscowości: Brończyce, Dobiesławice, Kaczkowice, Kijany, Morawianki, Morawiany, Prokocice, Sędziszowice i Stojanowice, natomiast w dniu 7 grudnia 2018 roku (piątek) na terenie miejscowości: Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Królewice, Piotrkowice, Uściszowice i Zbeltowice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, okna, lodówki itp.), zużytych opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt RTV i AGD, komputery itp.).

Wszystkie tego typu odpady proszę wystawić przed posesję skąd będą odebrane przez pojazdy firmy „HYDROSVAT” z Solca-Zdroju.


Bejsce, 03.09.2018 r.

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach przypomina, iż 16 września 2018 roku (niedziela) mija termin uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych za III kwartał 2018 roku.

Kolejne terminy uiszczania opłat są takie same jak w przypadku podatku rolnego:

IV kwartał 2018 r.- do dnia 15 listopada 2018 r.

Należności należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bejscach w Banku Spółdzielczym w Kielcach filia Bejsce, nr konta: 50 8493 0004 0160 0180 0260 0035 lub u sołtysa danej miejscowości

U sołtysów dostępne są również wykazy zawierające wysokości opłat naliczonych zgodnie ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bejsce deklaracjami.

W przypadku nieterminowego regulowania należności z tego tytułu, każdorazowo, po upływie kwartalnego terminu tytułowej opłaty, wysyłane są upomnienia.

Koszt każdego upomnienia wynosi 11,60 zł.

Osoba, która pomimo doręczonego upomnienia nie ureguluje należności z tego tytułu, staje się dłużnikiem i zostaje wszczęte wobec niej postępowanie egzekucyjne.  To z kolei powoduje naliczanie kolejnych kosztów podczas toczącego się postępowania.

Terminowe uiszczanie opłat za odbiór odpadów komunalnych uchroni więc Państwa przed naliczaniem dodatkowych opłat.


Bejsce, 23.07.2018 r.

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2018 roku (czwartek) na terenie miejscowości: Brończyce, Dobiesławice, Kaczkowice, Kijany, Morawianki, Morawiany, Prokocice, Sędziszowice i Stojanowice, natomiast w dniu 3 sierpnia 2018 roku (piątek) na terenie miejscowości: Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Królewice, Piotrkowice, Uściszowice i Zbeltowice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, okna, lodówki itp.), zużytych opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt RTV i AGD, komputery itp.).

Wszystkie tego typu odpady proszę wystawić przed posesję skąd będą odebrane przez pojazdy firmy „HYDROSVAT” z Solca-Zdroju.


Bejsce,20.03.2018r.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w dniu 26 marca 2018 roku (poniedziałek) na terenie miejscowości: Brończyce, Dobiesławice, Kaczkowice, Kijany, Morawianki, Morawiany, Prokocice, Sędziszowice i Stojanowice, natomiast w dniu 27 marca 2018 roku (wtorek) na terenie miejscowości: Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Królewice, Piotrkowice, Uściszowice i Zbeltowice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, okna, lodówki itp.), zużytych opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt RTV i AGD, komputery itp.).

Wszystkie tego typu odpady proszę wystawić przed posesję skąd będą odebrane przez pojazdy firmy „HYDROSVAT” z Solca-Zdroju.

Istnieje ponadto możliwość dostarczenia tego typu odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bejscach (teren byłego posterunku Policji) po wcześniejszym ustaleniu pod nr tel. 41 35 11 610 wew. 30


Bejsce, 5.12.2017 r.

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w dniu 7 grudnia 2017 roku (czwartek) na terenie miejscowości: Brończyce, Dobiesławice, Kaczkowice, Kijany, Morawianki, Morawiany, Prokocice, Sędziszowice i Stojanowice, natomiast w dniu 8 grudnia 2017 roku (piątek) na terenie miejscowości: Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Królewice, Piotrkowice, Uściszowice i Zbeltowice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, okna, lodówki itp.), zużytych opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt RTV i AGD, komputery itp.).

Wszystkie tego typu odpady proszę wystawić przed posesję skąd będą odebrane przez pojazdy firmy „HYDROSVAT” z Solca-Zdroju.

Istnieje ponadto możliwość dostarczenia tego typu odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bejscach (teren byłego posterunku Policji) po wcześniejszym ustaleniu pod nr tel. 41 35 11 610 wew. 30


Bejsce, 25.07.2017 r.

 

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2017 roku (czwartek) na terenie miejscowości: Brończyce, Dobiesławice, Kaczkowice, Kijany, Morawianki, Morawiany, Prokocice, Sędziszowice i Stojanowice, natomiast w dniu 4 sierpnia 2017 roku (piątek) na terenie miejscowości: Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Królewice, Piotrkowice, Uściszowice i Zbeltowice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, okna, lodówki itp.), zużytych opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt RTV i AGD, komputery itp.).

Wszystkie tego typu odpady proszę wystawić przed posesję skąd będą odebrane przez pojazdy firmy „HYDROSVAT” z Solca-Zdroju.

Istnieje ponadto możliwość dostarczenia tego typu odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bejscach (teren byłego posterunku Policji) po wcześniejszym ustaleniu pod nr tel. 413511610 wew. 30


Bejsce, 23.03.2017 r.

 

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2017 roku (czwartek) na terenie miejscowości: Brończyce, Dobiesławice, Kaczkowice, Kijany, Morawianki, Morawiany, Prokocice, Sędziszowice i Stojanowice, natomiast w dniu 7 kwietnia 2017 roku (piątek) na terenie miejscowości: Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Królewice, Piotrkowice, Uściszowice i Zbeltowice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, okna, lodówki itp.), zużytych opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt RTV i AGD, komputery itp.).

Wszystkie tego typu odpady proszę wystawić przed posesję skąd będą odebrane przez pojazdy firmy „HYDROSVAT” z Solca-Zdroju.

Istnieje ponadto możliwość dostarczenia tego typu odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bejscach (teren byłej bazy SKR) po wcześniejszym ustaleniu pod nr tel. 413511610 wew. 30


Bejsce, 07.03.2017 r.

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach przypomina, iż 15 marca 2017 roku (środa) mija termin uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych za I kwartał 2017 roku.

Kolejne terminy uiszczania opłat są takie same jak w przypadku podatku rolnego:

II kwartał 2017 r.- do dnia 15 maja 2017 r.

III kwartał 2017 r.- do dnia 15 września 2017 r.

IV kwartał 2016 7.- do dnia 15 listopada 2017 r.

Należności należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bejscach w Banku Spółdzielczym w Kielcach filia Bejsce, nr konta: 50 8493 0004 0160 0180 0260 0035 lub u sołtysa danej miejscowości

U sołtysów dostępne są również wykazy zawierające wysokości opłat naliczonych zgodnie ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bejsce deklaracjami.

W przypadku nieterminowego regulowania należności z tego tytułu, każdorazowo, po upływie kwartalnego terminu tytułowej opłaty, wysyłane są upomnienia.

Koszt każdego upomnienia wynosi 11,60 zł.

Osoba, która pomimo doręczonego upomnienia nie ureguluje należności z tego tytułu, staje się dłużnikiem i zostaje wszczęte wobec niej postępowanie egzekucyjne.  To z kolei powoduje naliczanie kolejnych kosztów podczas toczącego się postępowania.

Terminowe uiszczanie opłat za odbiór odpadów komunalnych uchroni więc Państwa przed naliczaniem dodatkowych opłat.

Osoby, które do dnia dzisiejszego nie złożyły korekty deklaracji wynikającej ze zmiany stawek proszone są o niezwłoczne jej złożenie. W przypadku niezłożenia korekty deklaracji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne i wydana zostanie decyzja określająca wysokość miesięcznej opłaty.

Dzięki temu rolnik zdający odpady do sklepu zrzeszonego w Systemie PSOR będzie dysponował potwierdzeniem, że postąpił z opakowaniami po środkach ochrony roślin zgodnie z przepisami. Taką kartę rolnik będzie mógł przedstawić przedstawicielowi oddziału regionalnego ARiMR podczas kontroli wzajemnej zgodności.

Wiecej informacji o Systemie PSOR oraz o kampanii znajduje się na stronie internetowej www.systempsor.pl

INFORMACJA ADRESACH PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA TAKICH ODPADÓW

Firma zajmująca się zbiórką zużytych opon m. in. z maszyn rolniczych

P.U.H EKO RASPOL
Brzeziny, ul. Nidziańska 3
26-026 Morawica
Tel. 41 311 75 68
Tel kom. 601 867 543
e-mail: raspol@raspol.com.pl
adres www: raspol.com.pl

Opony odbierane są u wytwórcy odpadów.

Firma odbierająca Big bagi po nawozach z foliową wkładką, foliowe worki po nawozach, folię z palet po nawozach, folię białą z sianokiszonki (bez sznurków i siatki).

Rafał Godzisz
ul. Nowowiejska 39
28-400 Pińczów
Tel. 790 575 523

Odpady powinny być spakowane w paczki, jeden w drugi lub do worków big bag po nawozach oraz segregowane. Nie ma możliwości przyjęcia odpadów luzem lub niesegregowanych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA MIEJSC ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY BEJSCE NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

Wszystkie odpady komunalne (w tym bioodpady) z terenu Gminy Bejsce, odbierane przez firmę wyłonioną w przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych, transportowane są do:

Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Rzędowie

Rzędów 40

28-142 Tuczępy

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są w:

Instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grzybowie

28-200 Staszów

INFORMACJA DOTYCZĄCA OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI, W DANYM ROKU KALENDARZOWYM, WYMAGANYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 

 

PSZOK BEJSCE

(po zgłoszeniu telefonicznym pod nr. tel. 413511610 wew. 30)

Na terenie Gminy Bejsce znajduje się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych pod adresem Bejsce 238 (plac po byłym posterunku Policji). Przyjmowane są w nim następujące rodzaje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (wymagane zgłoszenie telefoniczne):

 1. a) papier,
 2. b) metal,
 3. c) tworzywa sztuczne,
 4. d) szkło,
 5. e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 6. f) bioodpady,
 7. g) odpady niebezpieczne,
 8. h) przeterminowane leki i chemikalia,
 9. i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 10. j) zużyte baterie i akumulatory,
 11. k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 12. l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 13. m) zużyte opony,
 14. n) odpady budowlane i rozbiórkowe
 15. o) odpady tekstylne i odzież

 

PSZOK RZĘDÓW

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie od dnia 31 maja 2016r. na terenie zakładu został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Punkt Napraw (przygotowania do ponownego użycia) dla mieszkańców następujących gmin: Łubnice, Oleśnica, Pacanów, Rytwiany, Solec-Zdrój, Szydłów, Staszów, Tuczępy, Bejsce, Czarnocin i Wiślica.

Adres:

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Sp. z o. o.
Rzędów 40, 28-142 Tuczępy
REGON: 260229356
NIP: 655-19-30-910
tel. (015) 864 22 51,(015) 8165102
fax: (015) 8165103

e-mail: zgok@zgokrzedow.pl

 

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

Papier (15 01 01)

Metale (15 01 04, 20 01 40)

Tworzywa sztuczne (15 01 02)

Zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06)

Szkło (15 01 07)

Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (20 02 01)

Zużyte baterie i akumulatory (20 01 34)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 36)

meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości określonej w par. 2 ust.6 lit.b. regulaminu (20 03 07)

Odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości określonej w par. 2 ust.5 regulaminu (17 01 07)

Zużyte opony (16 01 03) jednorazowo do 4 sztuk

UWAGA !!!
PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców z w/w gmin.
Do PSZOKU odpady należy dostarczyć własnym transportem.

http://zgokrzedow.pl/pszok/

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 R. O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1893)

Na terenie Gminy Bejsce zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać w dniach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z aktualnie obowiązującym harmonogramem, poprzez wystawienie przed posesję, skąd zostanie odebrany przez pojazdy firmy, która świadczy usługi w tym zakresie i ma podpisaną umowę z Gminą Bejsce.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bejscach, Bejsce 238, po zgłoszeniu telefonicznym pod nr. tel. 413511610 wew. 30 lub do Wspólnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Punkcie Napraw w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy

INFORMACJA O PODMIOCIE ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY BEJSCE

W 2021 roku Gmina Bejsce ma podpisaną umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych z firmą:

Zakład Usług Wielobranżowych „HYDROSVAT”

Lucjan Swatek
ul. Słoneczna 16
28-131Solec-Zdrój

tel. 602 878 634

 

Skip to content