Aktualności

W czwartek 30 marca 2023 roku o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach odbędzie się spotkanie integracyjne o tematyce „Robimy palmy wielkanocne”. Podczas warsztatów będzie również wykonywana palma wielkanocna do kościoła. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia czynnego udziału. Należy zabrać ze sobą materiały do robienia palm i dekoracji. W przerwach zapewniamy kawę, […]

Zgodnie z art. 20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na    dzień 17 marca 2023r. na godz. 10ºº w sali konferencyjnej świetlicy w Bejscach Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: […]

Ponad 500 tys. zł dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa świętokrzyskiego. Sprawdź jak uzyskać dotację! Od 6 marca do 31 marca 2023 r.  trwa nabór wniosków do Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Największego programu wsparcia dla organizacji pozarządowych, w województwie świętokrzyskim. Łączna pula środków wynosi ponad pół miliona złotych. Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą […]

Józef Cepil Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kierownik PT KRUS w Kazimierzy Wielkiej Anna Żarnowiecka oraz Kierownik BP ARiMR w Kazimierzy Wielkiej Janusz Skoczek zapraszają na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie: – nowych zasad przyznawania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (ARiMR) W trakcie spotkania poruszone zostaną również kwestie dotyczące Kół Gospodyń […]