Aktualności

Święta tuż, tuż… W Urzędzie Gminy Bejsce czuć już święta, piętra budynku zdobią przepiękne choinki udekorowane z ogromną starannością i niebywałym talentem przez Koła Gospodyń Wiejskich. Na 1 piętrze choinkę w kolorach herbu Gminy Bejsce przystroiły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czyżowicach, tuż obok Sali Ślubów apetycznie pachnące piernikami drzewko to dzieło Stokrotek Morawskich […]

Dzisiejszej nocy Mikołaj przejeżdżając przez Gminę Bejsce pod choinką w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce  zostawił dla uczniów z terenu naszej gminy drobne upominki. Starania Świętego Mikołaja  w  by grzeczne dzieci  otrzymały prezenty wsparł Wójt Gminy Bejsce oraz Rada Gminy 230 paczuszek powędrowało już do placówek oświatowych.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 3 grudnia 2022r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego. Nowelizacja ww. rozporządzenia zakłada, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. osoba fizyczna nie dokona zakupu […]

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień  5 grudnia  2022r.  na godz. 10.00 w sali konferencyjnej  budynku świetlicy  w Bejscach  Sesję Rady Gminy Bejsce. […]

Informujemy, że w dniu 25.11.2022r. Gmina Bejsce podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez mieszkańców Gminy Bejsce – osób fizycznych w gospodarstwach domowych. Gmina Bejsce podpisała umowę z firmą Handel Węglem Transport Towarowy Ryszard Cham w Bejscach, który na zlecenie Gminy będzie zajmował się dystrybucją węgla do mieszkańców […]

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii  Sp. z o. o. ogłasza kolejny nabór wniosków w ramach projektu „REAKTYWACJA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1. Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa 45 osób bezrobotnych, poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji poprzez udział w ścieżce aktywizacji zawodowej […]