Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że w związku ze zmianą kryterium dochodowego uprawniającego do objęcia pomocą w ramach programu operacyjnego „Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027″, Podprogram 2023 Pomocą żywnościową w Programie termin składania wniosków zostaje wydłużony do 22 marca 2024r. Nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej […]

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego – Piotr Żołądek uprzejmie informuje, że Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r. Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy Biur Powiatowych zostały wydłużone […]

Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić: wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; wyborca, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w jednostkach, […]

Od 20 lutego do 20 marca 2024 roku będzie można ubiegać się o środki na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z którego na ten cel wypłacono już ponad 275 mln zł na rzecz 3,6 tys. rolników. […]

11 lutego 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Kaczkowicach odbył się turniej szachowy, w którym wzięło udział 17 zawodników.  Miłośnicy rozgrywek szachowych grali  systemem gry błyskawicznej. Statuetka za I miejsce powędrowała w ręce Piotra Kowalczyka , II miejsce zajął Michał Sagan, III Szymon Bakowski. Klasyfikacja przedstawiała się następująco: Piotr Kowalczyk, Michał Sagan, Szymon Bakowski, Emil […]

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień 6 lutego 2024r.  na godz. 10.00  w sali konferencyjnej świetlicy w  Bejscach  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany […]

WÓJT GMINY BEJSCE informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami […]

Skip to content