Aktualności

Portal Praca.pl zorganizował pierwszy konkurs, który skierowany jest do seniorów. Chcemy zaktywizować i wesprzeć osoby starsze. Jednocześnie naszą misją jest walka z ageizmem i stereotypami wykluczającymi osoby w wieku emerytalnym z życia społecznego. Jak wziąć udział? Wystarczy wysłać zdjęcie, które zobrazuje – Jaka była Twoja najlepsza praca? krótko je opisać i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Ważne […]

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie zaprasza do wzięcia udziału w wydarzeniu realizowanym w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2024 w dniu 10 maja 2024 r. – “Zwiedzanie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”. Organizatorzy zaplanowali zwiedzanie dla osób indywidualnych jak również grup zorganizowanych w godz. 9:30- 12.30. Będzie okazja do zapoznania się z procesem zagospodarowania odpadów oraz jak […]

Gmina Bejsce realizuje inwestycję pn.  Budowa oczyszczalni ścieków wraz  z pompownią, przyłączami i niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe funkcjonowanie przedsięwzięcia oraz garażu na działkach za  w Bejscach.  Prace obejmują budowę nowej oczyszczalni i rozbiórkę starej istniejącej. W skład inwestycji wchodzi: wykonanie oczyszczalni  ścieków z obrotowym złożem biologicznym  Oczyszczalnia zawiera sześć odseparowanych stref oczyszczania w jednym zbiorniku […]

  Piotr Żołądek – dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR informuje, że od 25 marca 2024 r. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o pomoc na działalność statutową. Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru KGW mogą ubiegać się o wypłatę pomocy finansowej, której wysokość będzie uzależniona od liczby członków zrzeszonych […]

Skip to content