Aktualności

Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Od roku 2021 do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem […]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”działająca na terenie gmin:Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów,Olesno Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:Przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na […]

Spis już się rozpoczął! Dziś rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021), który przeprowadzony będzie na terenie całego kraju. Spis jest najważniejszym badaniem ze statystyki ludności – realizowany jest co 10 lat i obejmuje całą populację ludności oraz mieszkań. W przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, spisy powszechne są jedynym źródłem danych. Wyniki spisu […]

Informujemy, że od dnia 3.11.2020r. Urząd Gminy Bejsce zostaje wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów. Wyjątek stanowią: wydawanie aktów stanu cywilnego; złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego; złożenie wniosku dot. zameldowania i wymeldowania; świadczeń rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych; świadczeń z pomocy społecznej Wnioski i dokumenty należy kierować do Urzędu: 1)      za pomocą skrzynki umieszczonej przy […]

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na “Restrukturyzację małych gospodarstw”. Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020. Premie dla młodych rolników […]

Zgodnie z art. 20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na   dzień 19 marca 2021r. na godz. 10ºº w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach Nadzwyczajną Sesję Rady […]

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ ogłosił  Termin składania ofert upływa 29.03.2021 r. Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znajdziecie Państwo na naszej stronie: http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/292-ruszyl-pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej-organizowany-przez-rops-umws oraz pod numerami telefonów: 41 342 11 80, 342 11 40

Liczymy się dla Polski! Świat, który nas otacza ulega ciągłym zmianom. Zmienia się liczba ludności, nasze warunki życia, czy rynek pracy. Dlatego też Główny Urząd Statystyczny zbiera i udostępnia dane, które pozwalają zbadać zarówno wielkość, jak i kierunek tych zmian. Najważniejszym badaniem statystycznym jest rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i […]