Aktualności

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce   zwołuję na dzień  10 października  2023r.  na godz. 9.00 w sali konferencyjnej  budynku świetlicy  w Bejscach  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy […]

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” informuje, iż w związku z ogłoszeniem nr 1/2023/G o naborze wniosków w terminie od 11 września 2023r. do 25 września 2023r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.2.8 Smart Villages, na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów. Serdecznie zapraszamy mieszkańców i przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń z terenu Gminy Bejsce zainteresowanych […]

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień 11 września 2023r. na godz. 90.30 w sali konferencyjnej budynku świetlicy w Bejscach Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy […]

Skip to content