All posts by: admin

About admin

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień   14 maja 2024r. o godz. 9.30  w sali konferencyjnej świetlicy wiejskiej  w Bejscach   Sesję Rady Gminy Bejsce. Porządek sesji Rady […]

Tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz św. Floriana  w Gminie Bejsce rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w  kościele pw.  św. Mikołaja celebrowaną przez proboszcza parafii ks. Marka Capka. W podniosłej mszy udział wzięli: – Wójt Gminy Bejsce Pan Edward Krupa z pracownikami Urzędu Gminy Bejsce, – z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w […]

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. 2024 r. poz. 609 ze zm.), § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  oraz w związku z  Postanowieniem Nr 248/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2024r. zwołuję na dzień 7 maja 2024r. o godz. […]

Nakładem Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego ukazała się publikacja pt. „Strategia lokalna. Od pomysłu do realizacji”, która stanowi kompendium wiedzy na temat efektywnego zarządzania rozwojem lokalnym. Jest ona kierowana do przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, sołtysów, radnych, liderów społeczności. Niniejszy przewodnik został opracowany przez ekspertów w dziedzinie zarządzania rozwojem lokalnym i opiera się na bogatym dorobku […]

Portal Praca.pl zorganizował pierwszy konkurs, który skierowany jest do seniorów. Chcemy zaktywizować i wesprzeć osoby starsze. Jednocześnie naszą misją jest walka z ageizmem i stereotypami wykluczającymi osoby w wieku emerytalnym z życia społecznego. Jak wziąć udział? Wystarczy wysłać zdjęcie, które zobrazuje – Jaka była Twoja najlepsza praca? krótko je opisać i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Ważne […]

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie zaprasza do wzięcia udziału w wydarzeniu realizowanym w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2024 w dniu 10 maja 2024 r. – “Zwiedzanie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”. Organizatorzy zaplanowali zwiedzanie dla osób indywidualnych jak również grup zorganizowanych w godz. 9:30- 12.30. Będzie okazja do zapoznania się z procesem zagospodarowania odpadów oraz jak […]

Gmina Bejsce realizuje inwestycję pn.  Budowa oczyszczalni ścieków wraz  z pompownią, przyłączami i niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe funkcjonowanie przedsięwzięcia oraz garażu na działkach za  w Bejscach.  Prace obejmują budowę nowej oczyszczalni i rozbiórkę starej istniejącej. W skład inwestycji wchodzi: wykonanie oczyszczalni  ścieków z obrotowym złożem biologicznym  Oczyszczalnia zawiera sześć odseparowanych stref oczyszczania w jednym zbiorniku […]

Skip to content