LGD

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” informuje, iż w związku z ogłoszeniem nr 2/2022o naborze wniosków w terminie od 21 kwietnia 2022r. do 05 maja 2022r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna, na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów. Serdecznie zapraszamy mieszkańców i przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń z terenu Gminy Bejsce […]

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania “Perły Ponidzia” otrzymała możliwość ubiegania się o kolejne dodatkowe środki finansowe  na realizację LSR. Budżet LGD na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  zostanie zwiększony o kwotę 383 […]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”działająca na terenie gmin:Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów,Olesno Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:Przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na […]

Lokalna Grupa Działania “Perły Ponidzia” działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno ogłasza nabór wniosków nr 1/2020 o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich […]

Kolejny bonus dla Lokalnej Grupy Działania” Perły Ponidzia ” za skuteczne wdrażanie LSR! Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania “Perły Ponidzia ” otrzymała możliwość ubiegania się o kolejnego bonusa. Bonus otrzymają lokalne grupy działania za sprawną i skuteczną realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW 2014-2020. Budżet LGD zostanie zwiększony o […]

Spotkanie informacyjne i szkolenie nabór 1/2019 Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” informuje, iż w związku z ogłoszeniem nr 1/2019 o naborze wniosków w terminie od 07 listopada 2019r. do 21 listopada 2019r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów. Serdecznie zapraszamy […]

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania 19.2 „Wsparcie na […]

  • 1
  • 2