Tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz św. Floriana  w Gminie Bejsce rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w  kościele pw.  św. Mikołaja celebrowaną przez proboszcza parafii ks. Marka Capka. W podniosłej mszy udział wzięli:

– Wójt Gminy Bejsce Pan Edward Krupa z pracownikami Urzędu Gminy Bejsce,

– z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej bryg Krzysztof Jach,

– strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy,

– orkiestra dęta z Bejsc pod batutą kapelmistrza Pana Radosława Kornasia,

– dyrektorzy, grono pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkolno –  Przedszkolnego   w Bejscach oraz Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach,

– pracownicy Domu Społecznej w Bejscach,

– poczet sztandarowy PSL,

– mieszkańcy gminy.

     

Po Mszy Świętej uczniowie Punktu Szkolno-Przedszkolnego w Bejscach w pięknym przedstawieniu przybliżyli zebranym zdarzenia sprzed 233 lat. Uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych prowadzonych przez Orkiestrę Dętą       z Bejsc rozpoczął ceremoniał strażacki. Dowódcą uroczystości był Komendant Gminny Związku OSP RP w Bejscach dh Mariusz Grudzień a spikerką pracownica Urzędu Gminy w Bejscach – Joanna Zielińska. Oprawę muzyczną święta strażaków zapewniła orkiestra dęta z Bejsc pod batutą kapelmistrza Pana Radosława Kornasia.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem raportu przez dowódcę uroczystości Prezesowi  Zarządu  Oddziału Gminnego Związku  OPS RP dh Edwardowi Krupie. W trakcie podniosłego święta podniesiona została na maszt flaga państwowa, która stanowi symbol największych wartości narodowych. Delegacje strażaków i pracowników DPS Bejsce złożyły okolicznościowe kwiaty pod  figurą św. Floriana.

Druh Edward Krupa oraz bryg. Krzysztof Jach podziękowali wszystkim strażakom ochotnikom za trud niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, ratowanie życia i mienia. Życzyli zawsze bezpiecznej służby, szczęśliwych powrotów z wszystkich akcji a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. W swoim przemówieniu z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej bryg Krzysztof Jach podziękował także Wójtowi Gminy Bejsce za owocną współpracę, która w 2023 roku zaowocowała zakupem dwóch nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP        z terenu Gminy Bejsce.

Po  przeglądzie pododdziałów Komendant Gminny Związku OSP RP w Bejscach dh Mariusz Grudzień złożył Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Bejscach dh Edwardowi Krupie raport o zakończeniu uroczystości.

Zdjęcia:W.Włosowicz

Skip to content