Konkursy

Portal Praca.pl zorganizował pierwszy konkurs, który skierowany jest do seniorów. Chcemy zaktywizować i wesprzeć osoby starsze. Jednocześnie naszą misją jest walka z ageizmem i stereotypami wykluczającymi osoby w wieku emerytalnym z życia społecznego. Jak wziąć udział? Wystarczy wysłać zdjęcie, które zobrazuje – Jaka była Twoja najlepsza praca? krótko je opisać i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Ważne […]

Bejsce, dnia 06.04.2022 r. OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”. Wójt Gminy Bejsce działając […]

Skip to content