Konkursy

Bejsce, dnia 06.04.2022 r. OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”. Wójt Gminy Bejsce działając […]

Wojewoda Świętokrzyski ogłasza konkurs na spot lub materiał filmowy zachęcający do szczepień mieszkańców województwa świętokrzyskiego i informujący o korzyściach płynących ze szczepienia przeciwko COVID-19. Wymogi konkursowe Zadanie konkursowe polega na stworzeniu spotu (max. 15 sekund), który będzie spełniał warunki i cele konkursu, opublikowanie go oraz przesłanie do organizatora, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie. Kategorie […]

Skip to content