Konkursy

I edycja konkursu dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego „Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie świętokrzyskim” Drodzy Mieszkańcy! Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne, co musisz zrobić to […]

Wójt Gminy Bejsce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.  

W konkursie mogą brać udział szkoły podstawowe i przedszkola z gmin:Kazimierza Wielka, Busko-Zdrój, Pińczów, Połaniec, Staszów, Stopnica, Bejsce, Czarnocin, Gnojno, Kije, Łubnice, Nowy Korczyn, Oleśnica, Opatowiec, Pacanów, Raków, Rytwiany, Solec–Zdrój, Szydłów, Tuczępy,Wiślica, Złota.

Urząd Gminy w Bejscach informuje mieszkańców, iż wzorem lat ubiegłych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Placówka Terenowa w Kazimierzy Wielkiej w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy organizuje XV Edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Honorowy Patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie deklaracji do Placówki Terenowej KRUS […]

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  Wójt Gminy Bejsce działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 […]