Zarządzenie Wójta Gminy Bejsce w w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania
publicznego w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
pod nazwą:
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez
organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.
Załącznik do zarządzenia Wzór oferty Wzór oferty-doc Wzór sprawozdania Wzór sprawozdania-doc
Skip to content