Gmina Bejsce realizuje inwestycję pn.  Budowa oczyszczalni ścieków wraz  z pompownią, przyłączami i niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe funkcjonowanie przedsięwzięcia oraz garażu na działkach za  w Bejscach.  Prace obejmują budowę nowej oczyszczalni i rozbiórkę starej istniejącej. W skład inwestycji wchodzi: wykonanie oczyszczalni  ścieków z obrotowym złożem biologicznym  Oczyszczalnia zawiera sześć odseparowanych stref oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstępny, cztery strefy biologiczne z obrotowym złożem, osadnik wtórny.

Kolejnym elementem inwestycji jest budowa garażu na sprzęt wykorzystywany do bieżącego  i zimowego utrzymania dróg gminnych.

W trakcie budowy jest również  sieć  wodno –kanalizacyjna. Projektowana sieć jest ciśnieniowym i grawitacyjnym układem kanalizacyjnym, na powierzchni terenu widoczne są jedynie włazy studni kanalizacyjnych.

Wykonano plac utwardzony z płyt betonowych drogowych wraz z murami z przeznaczeniem na boksy w których będzie składowane kruszywo na utwardzenie dróg gminnych oraz piasek               i sól na zimowe utrzymanie dróg. Drogi dojazdowe i dojścia utwardzone zostały kostką betonową oraz kruszywem drogowym.

Wokół terenu inwestycji wybudowano ogrodzenie.

 

Koszt inwestycji wynosi  2 789 640,00 zł plus inspektor nadzoru – 29 600,00 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 11 maja 2024r.

 

Skip to content