Inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

“Budowa budynku przedszkola w Bejscach”

Opis projektu

Projekt pod nazwą: „Budowa budynku przedszkola w Bejscach” dofinansowany jest z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Wartość projektu to 736 223,62 zł z czego dofinansowanie wynosi 500 000,00 zł. Reszta t.j. 236 223,62 zł pochodzi z budżetu Gminy Bejsce.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przedszkola na działce nr 444/1 w Bejscach. Teren inwestycji ma zapewnioną dostępność komunikacyjną do drogi publicznej kat. powiatowej. Wymiary budynku to: długość – 12,50 m, szerokość – 20,00 m, wysokość – 5,96 m. Budynek będzie wyposażony m.in. w dwie sale, każda na maksymalnie 15 dzieci, gabinet higienistki, pomieszczenie wielofunkcyjne, dwie łazienki, dwa w.c., zmywalnię oraz biuro. Przedszkole połączone będzie łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej.

Celem budowy przedszkola w Bejscach jest potrzeba nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 2 do 5 lat, gdyż obecna baza przedszkolna jest za mała w stosunku do potrzeb. Zgodnie z założeniami ma powstać dwu oddziałowe publiczne przedszkole dla dzieci w wieku od 2 do 3 lat oraz dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat.

Zakończenie budowy planowane jest na 15 sierpnia 2021 roku a oddanie do użytku po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń na 01 września 2021 roku.

„Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach”

Opis projektu

Projekt pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej    w Dobiesławicach” dofinansowany jest z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Wartość projektu to 870 361,34 zł z czego dofinansowanie wynosi 870 000,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku SSP w Dobiesławicach. Budynek został wybudowany w 1965 roku, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1 245 m2. Termomodernizacja obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., modernizację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynku, montaż paneli fotowoltaicznych oraz utwardzenie terenu przy budynku Szkoły kostką brukową.

Realizacja inwestycji termomodernizacji budynku SSP w Dobiesławicach będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku podniesie komfort nauki jak również zapewni zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynku szkolnego i wpłynie na ograniczenie utraty ciepła oraz ilość zaoszczędzonej energii, dzięki czemu w bardziej racjonalny i oszczędny sposób będą wykorzystywane zasoby energetycznych przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec sierpnia 2021 roku.

Modernizacja budynków UG i OSP w Bejscach, wymiana źródła ciepła wraz z siecią c.o., instalacja OZE, dostosowanie budynku UG dla osób niepełnosprawnych, wymiana oświetlenia wewnętrznego na LED

Opis projektu

Projekt pod nazwą: „Modernizacja budynków UG i OSP w Bejscach, wymiana źródła ciepła wraz z siecią c.o., instalacja OZE, dostosowanie budynku UG dla osób niepełnosprawnych, wymiana oświetlenia wewnętrznego na LED” dofinansowany jest  z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Wartość projektu to 1 194 808,10 zł   z czego dofinansowanie wynosi 1 000 000,00 zł.

Do zakresu robót związanych z modernizacją należy:

1) Remont budynku Urzędu Gminy w Bejscach polegający na:

 1. Remoncie posadzek klatek schodowych i korytarzy, wymiana balustrad wewnętrznych;

 2. Wymianie okładzin parapetów wewnętrznych;

 3. Remoncie posadzek w pomieszczeniach;

 4. Malowaniu i robotach glazurniczych;

 5. Wymianie drzwi wewnętrznych;

 6. Wykonaniu sufitów podwieszanych;

 7. Remoncie schodów zewnętrznych i zadaszenia nad nimi;

 8. Dostawie i montażu platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych;

 9. Remoncie elewacji;

 10. Wymianie rynien i rur spustowych;

 11. Modernizacji instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia;

 12. Modernizacji instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła (kotła na paliwo stałe);

 13. Wykonaniu wentylacji mechanicznej z rekuperacją i chłodzeniem.

2) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy i budynku OSP w Bejscach.

Planowane w ramach inwestycji prace obejmujące dwa budynki będą uwzględniać aspekt środowiskowy poprzez modernizację źródła ciepła oraz sieci c.o., oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej, aspekt usuwania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych poprzez poprawę dostępności do budynku UG.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec września 2022 roku.

 

Poprawa efektywności oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bejsce.

Opis projektu

Projekt pod nazwą: „Poprawa efektywności oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bejsce” dofinansowany jest z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Wartość projektu to 2 285 340,00 zł z czego dofinansowanie wynosi 1 800 000,00 zł.

Zamówienie obejmuje:

- Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bejsce;  

- Montaż opraw i słupów zasilanych z odnawialnych źródeł energii – 5 szt. (OZE);

Do zakresu robót związanych z modernizacją systemu oświetlenia należy:

 • Demontaż 506 szt. starych opraw oświetleniowych (wraz z wysięgnikami, przewodami wysięgnikowymi, zabezpieczeniami) i montaż w ich miejsce nowych opraw energooszczędnych LED wraz z nowymi wysięgnikami, nowymi przewodami wysięgnikowymi i nowymi zabezpieczeniami

 • Wyodrębnienie obwodów oświetlenia drogowego sieci napowietrznej w stosunku do przewodów linii rozdzielczych

 • Demontaż istniejącego w szafie stacji transformatorowej układu sterowania oświetleniem i montaż nowego układu sterownia wraz z przeniesieniem układu pomiarowego

 • Dostawa i uruchomienie Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem

 • Przeprowadzenie badań, prób i pomiarów.

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza w regionie, jak również poprzez:                                                 

 • wykorzystanie zasobów w sposób racjonalny i oszczędny,

 • zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń i dbanie o stan otaczającego środowiska,

 • wpływ bezpośredni na rozwój infrastruktury i wpływ pośredni na rozwój społeczno-gospodarczy gminy.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec lipca 2022 roku.

 

Skip to content