Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski ŁAD

 

Modernizacja drogi gminnej nr 307002 T Piotrkowice – Morawiany (Stara Wieś).

Opis projektu

Projekt pod nazwą: „Modernizacja drogi gminnej nr 307002 T Piotrkowice – Morawiany (Stara Wieś).” dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość projektu to 345 288,37 zł z czego dofinansowanie wynosi 328 023,95 zł.

Do zakresu robót związanych z modernizacją należy:

 • Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych;

 • Rozbiórki elementów dróg

 1. Cięcie nawierzchni mechaniczne – 15 m;

 2. Frezowanie nawierzchni – 115 m2;

 3. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki;

 

 • Ścinanie poboczy mechanicznie – 1 668,00 m2;

 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych – 13 728,00 m2;

 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego:

 1. Warstwa wyrównawcza – 514,80 t;

 2. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4 cm – 6 696,00 m2;

 

 • Pobocza z kruszyw łamanych – 1 668,00 m2.

Planowane w ramach inwestycji prace będą miały wpływ na poprawę jakości systemu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa użytkowników na terenie Gminy Bejsce poprzez modernizację nawierzchni oraz poboczy drogi zniszczonej przez nawalne deszcze.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec maja 2022 roku.