GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY PROGRAMU “CZYSTE POWIETRZE”

W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach uruchomiono w Urzędzie Gminy Bejsce Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. 
 

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce.

Godziny pracy punktu:

– od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 9.00

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 41 35 11 010 w. 30  w godzinach pracy punktu .

 

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

– udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,

– wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,

– pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowanie,

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: http://wfos.com.pl/ lub https://czystepowietrze.gov.pl/

Dane dotyczące złożonych wniosków stan na 30.06.2024.

Gmina

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Kwota wypłaconych dotacji

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

 

Bejsce

310

4 990 310,4 zł

112

 

https://www.czystepowietrze.gov.pl/

Skip to content