Urząd Gminy Bejsce

 • Bejsce 252, 28-512 Bejsce

 • 41 35-11-010

 • 41 351-1-610

 • 41 351-1-610 w.22

 • gmina@bejsce.eu

 • admin@bejsce.eu

 • skrzynka epuap: /0ugq526lq7/skrytka

 • Adres do e-Doręczeń: AE:PL-88352-42003-DUGHB-33

 1. Pracownicy Urzędu Gminy

  KIEROWNICTWO URZĘDU GMINY


   Edward Krupa

  • Wójt Gminy Bejsce

  • 41 35 11 010 w.23

  • pokój nr 20

   mgr Ilona Beruś

  • Sekretarz Gminy Bejsce

  • 41 35 11 010 w.24

  • pokój nr 21

   mgr Katarzyna Klasińska

  • Skarbnik Gminy Bejsce

  • 41 35 11 010 w.31

  • pokój nr 33

  REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH,OGÓLNYCH,OBRONNYCH I USC – OSO


   mgr Zbigniew Lis

  • Kierownik Referatu

  • 41 35 11 010 w.35

  • pokój nr 26

   mgr Joanna Zielińska

  • Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i Ochrona PPOŻ.

  • 41 35 11 010 w.37

  • pokój nr 24

   mgr Agnieszka Jabłońska

  • Biuro Rady Gminy,Fundusz sołecki,archiwum

  • 41 35 11 010 w.21

  • pokój nr 18

   mgr Dorota Ptak

  • Ewidencja Ludności

  • 41 35 11 010 w.34

  • pokój nr 27

   mgr inż. Winicjusz Włosowicz

  • Oświata i Sprawy Organizacyjne

  • 41 35 11 010 w.25

  • pokój nr 14 

   mgr inż.Leonard Wdowik

  • Informatyk

  • 41 35 11 010 w.30

  • pokój nr 8 

   mgr Mariola Nocoń

  • Sekretariat, Promocja

  • 41 35 11 010 w.26

  • pokój nr 11

  REFERAT BUDOWNICTWA, INWESTYCJI, DROGOWNICTWA i ROLNICTWA – BIDR


   mgr Zbigniew Anielski

  • Kierownik Referatu

  • 41 35 11 010 w.28

  • pokój nr 10

   mgr Radosław Pietrzyk

  • Budownictwo,Ewidencja Działalności Gospodarczej

  • 41 35 11 010 w.30

  • pokój nr 9

   Barbara Grudzień

  • Gospodarka Gruntami

  • 41 35 11 010 w.29

  • pokój nr 9

   ………

  • Inwestycje,Rolnictwo, Leśnictwo i Ochrona Środowiska

  • 41 35 11 010 w.30

  • pokój nr 8 

   mgr Tomasz Pudo

  • Gospodarka Odpadami Komunalnymi, Spółka wodna

  • 41 35 11 010 w.30

  • pokój nr 8

   

  REFERAT FINANSOWY – F


   mgr Katarzyna Klasińska

  • Skarbnik Gminy Bejsce

  • 41 35 11 010 w.31

  • pokój nr 33

   mgr Anna Macuga-Kawka

  • Księgowość budżetowa

  • 41 35 11 010 w.31

  • pokój nr 33

   mgr Bernadetta Kurek

  • Kadry

  • 41 35 11 010 w.36

  • pokój nr 32

   mgr Regina Kawka

  • Księgowość budżetowa

  • 41 35 11 010 w.30

  • pokój nr 32

   mgr Wiesława Kozioł

  • Księgowość podatków i opłat

  • 41 35 11 010 w.32

  • pokój nr 34 

   mgr Katarzyna Witkowska

  • Podatki

  • 41 35 11 010 w.32

  • pokój nr 34

   mgr Joanna Salamon

  • Księgowość budżetowa

  • 41 35 11 010 w.32

  • pokój nr 34

   

 2. Podstawowe dane Urząd Gminy

  adres: Bejsce 252, 28-512 Bejsce

  NIP 662-147-36-89

  REGON 000531909

  Nr konta bankowego 48 8493 0004 0160 0400 0260 0002

 3. Podstawowe dane Gmina Bejsce

  adres: Bejsce 252, 28-512 Bejsce

  NIP 605-005-37-28

  REGON 291009952

Wyślij wiadomość

Wypełnienie formularza na naszej stronie to jeden z możliwych sposobów kontaktu z Urzędem Gminy.

 • 1 + 32 =
Skip to content