Klub 4H

W województwie świętokrzyskim Kluby 4H pracują od 1995 roku. Pomagają młodym ludziom z obszarów wiejskich stać się użytecznymi członkami społeczeństwa. Poprzez realizację różnotematycznych programów edukacyjnych, w formie zabawy tematycznej, spełniają oczekiwania, gwarantują realizację własnych marzeń oraz bardzo dobrze przygotowują do dorosłego życia. Są kuźnią przyszłych liderów społeczności lokalnych. Pomagają podejmować decyzję także i w kwestii wyboru przyszłej pracy zawodowej.

Symbole i tradycje 4H  

Znakiem rozpoznawczym klubu 4H jest czterolistna koniczyna z literą “H” umieszczoną na każdym listku.

Litery na emblemacie oznaczają:

Głowę (Head), Serce (Heart), Ręce (Hands) i Zdrowie (Health) – fundament wszystkich programów 4H.

Ślubowanie 4H w pełni wyjaśnia znaczenie tych słów: Zobowiązuję… swoją…

Głowę – żeby jaśniej myślała, ponieważ 4H:

 • uczy kierowania się w życiu rozumem,

 • rozwija umiejętności przydatne w całym dorosłym życiu,

 • umożliwia bezpośrednie uczestniczenie w procesie podejmowania decyzji,

 • uczy raczej “jak” niż “co” myśleć.

Serce – żeby było wierniejsze, ponieważ 4H:

 • wpaja szacunek i troskę o innych,

 • rozwija silne, partnerskie stosunki pomiędzy młodzieżą i dorosłymi,

 • pomaga zrozumieć innych, którzy mogą wydawać się “odmienni”,

 • wzmacnia zdolność do nawiązywania trwałych przyjaźni.

Ręce – żeby chętniej służyły innym, ponieważ 4H:

 • rozwija umiejętności poprzez własnoręcznie wykonywaną pracę,

 • kładzie nacisk na samodzielne wykonywanie projektów przez młodzież,

 • rozwija sprawność manualną,

 • podejmuje wiele działań na rzecz lokalnej społeczności.

Zdrowie – żeby mi pozwoliło lepiej żyć, ponieważ 4H:

 • dba o wszechstronny rozwój głowy, serca i rąk – czyli zdrowego człowieka,

 • uczy podejmowania “zdrowych” decyzji,

 • sprzyja prowadzeniu zdrowego stylu życia

 • wpaja troskę o czyste i zdrowe środowisko dla mojego klubu, mojej społeczności, mojego kraju i mojego świata.

Hasło 4H

“Uczyć się działając” przypomina, że najbardziej efektywnym i atrakcyjnym sposobem uczenia jest samodzielne wykonanie danej rzeczy, a nie bierne słuchanie instrukcji o tym, jak należy to robić.

Motto 4H

“Najlepsze niech będzie jeszcze lepsze” motywuje młodzież i dorosłych liderów do ciągłego samodoskonalenia i ulepszania rzeczy uznanych za doskonałe.


W dniu 25 października 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach odbyło się ślubowanie młodzieży, która będzie działać w nowo stworzonym Klubie 4H Bejsce. W Klubie zrzeszona została młodzież z Samorządowych Szkół Podstawowych Bejsc i Dobiesławic oraz Publicznego Gimnazjum z Czyżowic.

W uroczystym ślubowaniu brał udział Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała oraz zaproszeni goście, z tej okazji Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas przesłał na ręce Wójta list gratulacyjny.

Skip to content