Koła Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich to jedne z najstarszych i najliczniejszych organizacji społecznych w Polsce, które powstają z inicjatywy kobiet. Zakres działalności KGW jest wzbogacany o nowe inicjatywy i dostosowany do zmieniających się warunków. Podstawę prawną dla funkcjonowania tych kobiecych organizacji stanowi „Ustawa o społeczno–zawodowych organizacjach rolników”.

W Gminie Bejsce lokalne tradycje kultywują następujące Koła:

 1. KGW Bejsce

  Przewodnicząca: Danuta Jakusik

 2. KGW Czyżowice

  Przewodnicząca: Bogusława Józefczyk

 3. KGW Dobiesławice

  Przewodnicząca: Krystyna Wicher

 4. KGW Kaczkowice

  Przewodnicząca: Jolanta Uszko

 5. KGW Królewice

  Przewodnicząca: Joanna Kurek

 6. KGW Uściszowice

  Przewodnicząca: Zdzisława Sterna

 

Skip to content