Parafia Gorzków

GORZKÓW, Św. Małgorzaty dz. m.  gorzków1

28-500 Kazimierza Wielka, Gorzków nr 4
tel. 41-352-51-10

liczba mieszkańców: 2 512

Proboszcz:
ks. Adam Kędzierski, mgr lic. teol., ur. 1968 (Miechów), wyśw. 1994, mian. 2008

Wikariusz:
ks. Sylwester Barański, mgr lic. teol., ur. 1976 (Węgleszyn), wyśw. 2002, mian. 2014

Rys historyczny:
Pierwszym zasłużonym i sławnym gorzkowianinem był pochodzący z tej parafii Mikołaj z Gorzkowa herbu Gierałt, zmarły w 1414 r. biskup wileński, trzeci w historii rektor Akademii Krakowskiej.

Pierwsza wzmianka o kościele parafialnym pochodzi z 1326 r. Obecny kościół został wzniesiony w 1758 r. z fundacji Józefa Miroszewskiego, margrabiego krakowskiego. Kościół jest drewniany, konstrukcji zrębowej, prezbiterium jest węższe i niższe od nawy, zamknięte wielobocznie. W rokokowym ołtarzu głównym znajduje się barokowy krucyfiks, nad nim niewielki obraz św. Małgorzaty, patronki parafii. Dwa boczne ołtarze – późnobarokowe przedstawiają kolejno: św. Józefa i Matki Bożej z Dzieciątkiem zwaną Piaskową, w metalowej sukience z początku XVII w. (wota świadczą o tradycji szczególnego kultu). Polichromia jest bardzo ozdobna. Źródła podają, iż w 1930 r. malował ją Władysław Cholewiński. Jak na warunki wiejskie jest to spora świątynia, a wrażenie szczególnego uroku potęgują malowidła ścienne, według tradycji – uczniów ze szkoły Mehoffera.

Odpust: św. Małgorzaty – 13 lipca

Czy wiesz, że…
Miejscowość rozsławił zespół „Gorzkowianie”. Działał w parafii do 2009 r. z inicjatywy byłego proboszcza ks. Andrzeja Biernackiego, który był kierownikiem, choreografem, dyrygentem i menadżerem. Zespół koncertował w Polsce i w wielu krajach Europy – głównie dla Polonii – z repertuarem zaczerpniętym z kultury ludowej i narodowej.

Jednym z ciekawszych zabytków w parafii jest maleńka kapliczka ze świątkiem z 1550 r. w Chruszczynie Wielkiej.

Skip to content