Parafia Przemyków

PRZEMYKÓW, Św. Katarzyny dz. m.  Przemyków1

32-130 Koszyce, Przemyków nr 66
tel. 41-351-44-10

www.parafiaprzemykow.ns48.pl

liczba mieszkańców: 1 257

Proboszcz:
ks. Jarosław Sulej, mgr teol., ur. 1967 (Skorzeszyce), wyśw. 1992, mian. 2011

Rys historyczny:
Parafia Przemyków jest dość charakterystycznie położona – wioski parafialne znalazły się w obrębie zarówno woj. małopolskiego, jak świętokrzyskiego oraz na terenie trzech gmin: Koszyc, Bejsc, Opatowca.

Jagiełło i inni
Jan Długosz podaje, że na początku XIII w. właścicielem Przemykowa (Przemankowa) był Jazdon, herbu Półkoza. Powstanie kościoła w jego zasadniczym zarysie (główna nawa) może się łączyć czasowo z powrotem rycerzy spod Grunwaldu do królewskiej wsi Przemyków (Przemanków). Pierwsza wzmianka o kościele i parafii to rok 1322.

Długosz zapisał, że pierwotnie był tu kościół drewniany (gdy ks. Wacław, pleban z Przemankowa, opłacał świętopietrze), zastąpiony murowanym z cegły pw. św. Katarzyny, wzniesionym przez kan. krakowskiego Stanisława Reya z Kobylnik w II. poł. XV w. w stylu późnogotyckim.

Mury kościoła w Przemykowie wzmacniają szkarpy, cokół jest z ciosu. Do kościoła dobudowano boczne nawy i kruchty (XVI i XVII w.). Facjatę zdobią ukośnie ścięte pinakle i nisze; obok kościoła – dzwonnica neogotycka z cegły, wsparta szkarpami, dostosowana do stylu kościoła i facjaty.

Kościół uległ poważnym zniszczeniom podczas pożaru, który wybuchł w trakcie remontu kościelnego stropu w 1989 r. Spalił się strop, dach kryty dachówką, organy, chór, ołtarze pod chórem, boczne uległy poważnym uszkodzeniom, główny – był lekko nadpalony. Świątynię odrestaurowano staraniem kolejnych proboszczów i ogromnym wysiłkiem parafian.

W kościele warto zauważyć
Ołtarz główny rokokowy, a na zasuwie obraz św. Katarzyny z XVIII w., po jej odsunięciu – czczona w okolicy Matka Bożej Nieustającej Pomocy; ołtarze boczne rokokowe – z nowym obrazem Jezusa Miłosiernego, ikoną Matki Bożej oraz przedstawieniem zaślubin św. Anny. Jest także zabytkowa chrzcielnicę i liczne epitafia (wśród nich interesujący zabytkowy pomnik z jasnego piaskowca w prezbiterium ze sceną Ukrzyżowania, postacią kanonika, bogatym zdobnictwem). Przy wejściu do kościoła zwraca także uwagę pokaźnych rozmiarów krucyfiks (XV/XVI w.).W bocznej kaplicy – ołtarz MB Niepokalanie Poczętej.

Odpust: św. Katarzyny Aleksandryjskiej – 25 listopada

Czy wiesz, że…
Władysław Jagiełło nadał ówczesnemu plebanowi magistrowi Szczeknie, łan roli z obowiązkiem odprawiania Mszy św. za duszę swoją i królowej Jadwigi;

Plebania stojąca wśród ogromnych świerków, liczy blisko 200 lat

Skip to content