Samorząd

Leszek Makuch – Przewodniczący Rady Gminy


Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.

W ramach organizowania pracy Rady przewodniczący w szczególności:

a/ ustala porządek obrad Rady,

b/ zwołuje sesje Rady,

c/ koordynuje pracę komisji,

d/ pełni dyżury w określonych terminach i godzinach.

W ramach prowadzenia obrad Rady przewodniczący w szczególności:

a/ otwiera sesje,

b/ przewodniczy obradom,

c/ zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał oraz podpisuje uchwały Rady,

d/ zamyka sesje.

Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejscowość

1.

Leszek Makuch

Przewodniczący 

Kijany
Brończyce

2.

Beata Grudzień

Z-ca Przewodniczącego 

Bejsce

3.

Wioletta Grudzień

Z-ca Przewodniczącego

Prokocice
Kaczkowice
4.
Joanna Domoń - Maj
członek
Królewice
5.
Stanisław Książkiewicz 
członek
Czyżowice
6.
Jan Marzec
 członek
Morawianki
7.
Stanisław Marzec 
członek 
 Morawiany
8.
Janusz Kurek
członek
Grodowice Zbeltowice
9.
 Ewa Waloch
 członek
Bejsce 
10.
Regina Miałkowska 
członek 
Dobiesławice 
11.
Cezary Noga
członek 
Sędziszowice
12.
Jarosław Parada
 członek
Piotrkowice
13.
Danuta Urantówka
 członek
 Stojanowice
14.
Janusz Włusek
 członek
Bejsce
15.
Bronisław Zuwała
członek 
Uściszowice

Komisje stałe powołane przez Radę Gminy w Bejscach:

Komisja Rewizyjna

Stanisław Marzec– Przewodniczący Komisji
Jan Marzec – Z-ca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:
Cezary Noga
Danuta Urantówka
Janusz Kurek

Komisja Budżetu i Finansów, Planowania i Rolnictwa

 Stanisław Książkiewicz – Przewodniczący Komisji
 Ewa Waloch –
Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:
Beata Grudzień
Joanna Domoń-Maj
Leszek Makuch

Komisja Spraw Socjalnych, Oświaty, Zdrowia, Kultury, Ochrony Przeciwpożarowej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

 Janusz Kurek – Przewodniczący Komisji
 Janusz Włusek – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:
Bronisław Zuwała
Stanisław Książkiewicz
Wioletta Grudzień

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

 Danuta Urantówka – Przewodniczący Komisji
 Jarosław Parada – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:
Regina Miałkowska
Joanna Domoń-Maj
Stanisław Marzec 

 

Uchwały Rady Gminy Bejsce

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Uchwały Rady Gminy Bejsce

2016 2017 2018 2019 2020    

 

 

 


 Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Bejsce  dostępne są na stronie BIP 

Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Gminy jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi .Młodzieżowa Rada jest instytucją, która zapewnia młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą.

Aktywność Młodzieżowej Rady Gminy przynosi korzyści całej społeczności lokalnej. Dzięki jej działalności interesy młodzieży są lepiej reprezentowane, a potrzeby lepiej zaspokajane.

Działanie Młodzieżowej Rady Gminy jest sygnałem dla całej społeczności lokalnej, że wychowanie młodych, zaangażowanych obywateli jest ważnym elementem odpowiedzialności za przyszłość małej ojczyzny.

 

RADNYM MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY BEJSCE  MOŻE ZOSTAĆ MIESZKANIEC GMINY BEJSCE W PRZEDZIALE WIEKOWYM OD 13 DO 20 LAT.

 

ZACHĘCAMY DO KANDYDOWANIA !!!

Pobierz folder


 1. MŁODZIEŻOWA RADA GMINY BEJSCE I KADENCJA – 2014r.
  1. Natalia Maj – Bejsce

  2. Jakub Szuba – Bejsce,

  3. Szymon Uchto – Bejsce,

  4. Michał Minior – Królewice,

  5. Piotr Strzelecki –  Królewice,

  6. Daria Sagan – Kaczkowice,

  7. Norbert Sekunda – Kaczkowice,

  8. Mateusz Walczak – Zbeltowice,

  9. Ewelina Stokłosa – Grodowice,

  10. Andrzej Rogala – Dobiesławice,

  11. Agnieszka Pietras – Sędziszowice,

  12. Karol Majka – Czyżowice,

  13. Klaudia Szczypiór – Piotrkowice,

  14. Grzegorz Tomczyk – Morawiany,

  15. Żaneta Skowron – Kijany,

  16. Patryk Pietraszak – Uściszowice,

  17. Adrian Niedźwiedź – Morawianki,

 2. MŁODZIEŻOWA RADA GMINY BEJSCE II KADENCJA – 2015r.

   

  1. Bartosz Brzeszcz – Bejsce

  2. Wiktor Kuliś – Bejsce

  3. Natalia Maj- Bejsce

  4. Klaudia Waloch- Bejsce

  5. Marta Kobierska – Królewice

  6. Krystian Więcek – Piotrkowice

  7. Patryk Pietrzyk – Brończyce

  8. Sebastian Banaś – Morawiany

  9. Adrian Czajka – Morawiany

  10. Adrian Niedźwiedź – Morawianki

  11. Mateusz Mandecki – Kaczkowice

  12. Karol Majka – Czyżowice

  13. Bartosz Hajdys – Prokocice

  14. Albert Pudełko – Sędziszowice

  15. Ewelina Gocyk – Stojanowice

  16. Kinga Gocyk – Stojanowice

 Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce

Drukuj

Aktualnie funkcje sołtysów w Gminie pełnią:

SOŁECTWO

IMIĘ I NAZWISKO

NR TELEFONU

MIEJSCOWOŚĆ

BEJSCE

MARIA KUREK

602 424 044

BEJSCE 62

BROŃCZYCE

ANETA PIETRZYK

691 131 880

BROŃCZYCE 21

CZYŻOWICE

KSIĄŻKIEWICZ STANISŁAW

41 351-11-46

CZYŻOWICE 66

DOBIESŁAWICE

WICHER KRYSTYNA

500 225 306

DOBIESŁAWICE 26

GRODOWICE

GÓRAK ŁUKASZ

505 934 248

GRODOWICE 28

KACZKOWICE

SEKUNDA BOGUSŁAW

663 549 330

KACZKOWICE 65

KIJANY

KAZIMIERZ RUSIECKI

725 292 778

KIJANY 39

KRÓLEWICE

SŁUPIK WŁADYSŁAW

517-363-070

KRÓLEWICE 110

MORAWIANKI

RENATA PARTYKA

505 811 734

MORAWIANKI  63

MORAWIANY

MARZEC STANISŁAW

696 828 679

MORAWIANY 98 

PIOTRKOWICE

SZYWAŁA MIROSŁAWA

41 35-11-091

PIOTRKOWICE 44 

PROKOCICE

JAN SAGAN

530 852 375

PROKOCICE 7 

SĘDZISZOWICE

NOGA CEZARY

531 331 305

SĘDZISZOWICE 35

STOJANOWICE

AGNIESZKA PERCIK

697 602 967

STOJANOWICE 46

UŚCISZOWICE

ZUWAŁA ŁUKASZ

518 841 241

UŚCISZOWICE  45

ZBELTOWICE

JOANNA MARZEC

888 529 569

ZBELTOWICE 65

Skip to content