Grodowice

Sołectwo Grodowice


 

sołtys: Łukasz Górak

Grodowice, 28-512 Bejsce

tel. 505 934 248

świetlicowa: Ewa Balicka

tel. 41 35 11 921

Położenie geograficzne: Wieś położona przy drodze powiatowej łączącej gminę Bejsce i Gminę Opatowiec. Leży w północnej części gminy.

Nazwa:       

Jak głosi legenda na wzgórzu od strony wsi Charbinowice znajdował się zamek.  Z tego wzgórza widoczne były grody w Wiślicy i Stradowie, dlatego też podobno od słów „grody widzę” nazwana została sąsiednia wieś początkowo Grodywidze, z czasem przekształcona na Grodowice[1]. Miejscowość Grodowic to również gniazdo rodowe Grodowskich h.Lis –  być może nazwa wioski pochodzi od nazwiska właścicieli.

Zarys dziejów:

Miejscowość Grodowice, wymieniona przez Jana Długosza w Liber benoficiorum,

W XV wiś jest własnością Warcisława h.Lis, Jana z Grodowic podkomorzego sandomierskiego. Od 1579 r.dobra należą do Mikołaja Wolskiego Firleja z Dąbrowicy, kasztelana bieckiego –wchodziły w skład dóbr bejskich. W 1827 r. we wsi było 35 domów i 205 mieszkańców.

W XVIII w. własność Heronima Sanguszki, wojewody wołyńskiego.[2] Folwark grodowicki wydzielono nich w 1879 r. Zajmował 416 mórg gruntów rolnych oraz 163 morgi lasu.[3] W 1930 r. własność Adama Byszewskiego h. Jastrzębiec[4] Grodowice należały do gminy i parafii Bejsce.

Zabytki:

Kopiec znajduje się na szczycie garbu  lessowego położony ok.500-600 m od zabudowań wsi Grodowice.  Jak twierdzą miejscowi na polecenie władz od strony zachodniej kopiec został rozorany w czasie komasacji. W sąsiedztwie kopca znajduje się kapliczka obok której wydobywano liczne dobrze  zachowane szkielety.[5]

[1]          Opracowano na podstawie Kroniki działalności Batalionów Chłopskich z terenu Gminy Bejsce oraz byłej gminy Dobiesławice w latach 1940-1945.-dokument udostępnił Pan Stanisław Mazurek

[2]          Ziemianie, Pałace,dwory i dworki, nad Nidą, Nidzicą i Szreniawą S.M. Przybyszewski s.76 Kazimierza Wielka 2012

[3]          Oficyna Wydawnicza Apla, str. 11, Krosno 2008

[4]          Ziemianie, Pałace,dwory i dworki, nad Nidą, Nidzicą i Szreniawą S.M. Przybyszewski s.76 Kazimierza Wielka 2012

[5]          Dokumentacja Konserwatora Zbytków Archeologicznych  woj.kieleckiego 3.XI.1966r.

Skip to content